1000 řešení 2/2020 eBook

Fatimma.cz 1000 řešení 2/2020 Image

INFORMACE

1000 řešení 2/2020 je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Martin Děrgel. Přečtěte si s námi knihu 1000 řešení 2/2020 na fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2019

NÁZEV SOUBORU: 1000 řešení 2/2020.pdf

VELIKOST SOUBORU: 6,12 MB

ISBN: ",

POPIS
Publikace 1000 řešení formou dotazů a odpovědí radí při problémových otázkách z odborné praxe a upozorňuje na aktuální změny zákonů. Základ daně z příjmů FO se před snížením o nezdanitelné částky a odčitatelné položky musí ještě upravit, tj. snížit či zvýšit o příslušné částky dané zákonem o daních z příjmů. Základem daně z příjmů FO je v souladu s § 5 odst. 1 zákona o daních z příjmů částka, o kterou příjmy plynoucí poplatníkovi ve zdaňovacím období, přesahují výdaje prokazatelně vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení, pokud dále u jednotlivých příjmů podle § 6 až 10 není stanoveno jinak. Uvedená definice základu daně se vztahuje na příjmy ze samostatné činnosti podle § 7 ZDP a na příjmy z nájmu podle § 9 ZDP. Stanoveno jinak je u příjmů ze závislé činnosti podle § 6, u příjmů z kapitálového majetku podle § 8 a u ostatních z příjmů podle § 10 ZDP…Souběh zaměstnání se samostatnou výdělečnou činností není ve zdravotním pojištění nijak mimořádnou situací. Z hlediska placení pojistného na zdravotní pojištění je důležité, kterou svoji činnost považuje pojištěnec za hlavní resp. vedlejší zdroj příjmů. Hlavním zdrojem příjmů mohou být pro tento účel buď příjmy ze zaměstnání, nebo příjmy ze samostatné výdělečné činnosti...Nastoupí-li do zaměstnání občan EU nebo cizinec, u kterého se nevyžaduje povolení k zaměstnání (např. občan s trvalým pobytem, občan s uděleným azylem, rezident – viz § 87 ZOZ) je zaměstnavatel nebo právnická nebo fyzická osoba, ke které jsou tyto fyzické osoby svým zahraničním zaměstnavatelem vyslány na základě smlouvy k výkonu práce, povinen o této skutečnosti písemně informovat příslušný úřad práce nejpozději v den nástupu těchto osob k výkonu práce…Obsah:Úprava základu daně FOSouběžná výdělečná činnostZaměstnávání cizincůDaně v praxiPostupy účtováníZaměstnáváníVeřejný sektor
STÁHNOUT ČÍST
1000 řešení - Vyhledávání na Heureka.cz
1000 řešení 11-12/2019 Optimalizace daně - FO, Nemocenské pojištění - novela; 1000 řešení 2/2020 - Úprava základu daně FO, Souběžná výdělečná činnost, Zaměstnávání cizinců, Postupy účtování, Veřejný sektor
1000 reseni 6 2015 levně | Mobilmania zboží
1000 řešení 11-12/2019 Optimalizace daně - FO, Nemocenské pojištění - novela - Děrgel, Martin ; Optimalizace daně, Daň z příjmů, Nemocenské pojištění, eNeschopenka, Chyby ve zdravotním pojištění Publikace 1000 řešení formou dotazů a odpovědí radí při problémových ...
SOUVISEJÍCÍ KNIHY