Prediktívne riadenie zážihových spaľovacích motorov eBook

Fatimma.cz Prediktívne riadenie zážihových spaľovacích motorov Image

INFORMACE

Trávit čas knihou Prediktívne riadenie zážihových spaľovacích motorov! Na našem webu fatimma.cz najdete knihu Prediktívne riadenie zážihových spaľovacích motorov a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2012

NÁZEV SOUBORU: Prediktívne riadenie zážihových spaľovacích motorov.pdf

VELIKOST SOUBORU: 3,29 MB

ISBN: 9788022737883

POPIS
Monografia sa zaoberá aproximačným modelovaním a prediktívnym riadením súčiniteľa prebytku vzduchu, ako základnej riadiacej funckie zážihového spaľovacieho motora. Navrhnuté riešenie modelovania AER je založené na myšlienke váhovaných, lineárnych lokálnych modelov dvoch podsystémov zážihového motora, vzduchovej a palivovej vetvy. Práca obsahuje experimeentálne overenie prediktívneho riadenia súčiniteľa prebytku vzduchu spaľovacieho motora na testovacej stolici.
STÁHNOUT ČÍST
Kniha: Prediktívne riadenie zážihových spaľovacích motorov ...
Znižovanie vírenia náplne u vznetových motorov zmenšuje makroskopický prenos paliva do zmesi a prenos nespálených oblastí zmesi do zóny plameňa. Následkom týchto javov dochádza k predlžovaniu času spaľovania, jeho posunu do expanzného zdvihu a zníženiu maximálnych teplôt vo valci, s účinkom na znižovanie emisií NO x.
prediktivní - ABZ.cz: slovník cizích slov
Pojem hlava valcov nevznikla náhodne. Podobne ako v hlave človeka, aj v hlave valcov sa odohrávajú najzložitejšie a najdôležitejšie činnosti spaľovacieho motora. Hlava valcov je teda časť spaľovacieho motora, nachádzajúca sa v jeho hornej (vrchnej) časti. Je pretkaná kanálmi pre sací a výfukový trakt, nachádzajú sa v nej časti ventilového rozvodu, vstrekovacie trysky ...
SOUVISEJÍCÍ KNIHY