Péče o seniory v pobytových zařízeních sociálních služeb eBook

Fatimma.cz Péče o seniory v pobytových zařízeních sociálních služeb Image

INFORMACE

Péče o seniory v pobytových zařízeních sociálních služeb je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Eva Malíková. Přečtěte si s námi knihu Péče o seniory v pobytových zařízeních sociálních služeb na fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2020

NÁZEV SOUBORU: Péče o seniory v pobytových zařízeních sociálních služeb.pdf

VELIKOST SOUBORU: 8,65 MB

ISBN: 9788027120307

POPIS
Aktualizovaná publikace poskytuje ucelený pohled na problematiku péče o uživatele služeb – seniory v pobytových zařízeních sociálních služeb, odpovídající současnému stavu. Seznamuje čtenáře s nejčastějšími typickými a problémovými situacemi, které zde vznikají, a doporučuje jejich řešení. V knize je zahrnuta i kapitola zabývající se oblastí managementu a jeho vlivu na kvalitu poskytovaných služeb.Jedinečnost publikace spočívá především v prvním globálním pojetí celé rozsáhlé problematiky. Kniha je určena jako odborná příručka pro nelékařské zdravotnické pracovníky a sociální pracovníky a pracovníky managementu v pobytových sociálních zařízeních. Klade si za cíl sloužit jako průvodce a rádce všem uvedeným pracovníkům v náročných situacích, doplňuje jejich již získané vědomosti a prohlubuje pochopení souvislostí v sociální gerontologii.Může být prospěšná například i pracovníkům v sociálních službách nebo příbuzným seniorů a zejména také studentům nelékařských zdravotnických a sociálních oborů.Nově jsou zařazeny kapitoly týkající se aktuální problematiky: 1. paliativní péče v pobytových zařízeních sociálních služeb, 2. prevence vzniku závislosti na sociální službě a 3. význam a přínos odborných terapií pro aktivizaci a harmonizaci osobnosti seniorů.
STÁHNOUT ČÍST
Informace pro poskytovatele sociálních služeb - COVID 19 ...
Péče o seniory s demencí v pobytových zařízeních sociálních služeb který se koná dne 26. října 2016 v kruhovém sále zastupitelstva Krajského úřadu Jihočeského kraje U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice Cílem semináře je přiblížit účastníkům, zejména pracovníkům v sociálních službách ...
Pece o seniory levně | Blesk zboží
Péče o seniory s demencí v pobytových zařízeních sociálních služeb který se koná dne 6. června 2018 v malém sále Domu kultury ve Vsetíně, Svárov 1055, 755 01 Vsetín Cílem semináře je přiblížit účastníkům, zejména pracovníkům v sociálních službách,
SOUVISEJÍCÍ KNIHY