Humanistická psychoterapie 1 eBook

Fatimma.cz Humanistická psychoterapie 1 Image

INFORMACE

Humanistická psychoterapie 1 je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Julius Seeman. Přečtěte si s námi knihu Humanistická psychoterapie 1 na fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2005

NÁZEV SOUBORU: Humanistická psychoterapie 1.pdf

VELIKOST SOUBORU: 4,63 MB

ISBN: 8072546430

POPIS
Kniha čtenářům nabízí jedinečný přehled nejmodernějších metod užívaných v teoretickém výzkumu i terapeutické praxi v rámci tohoto významného vědeckého oboru. Kromě vyčerpávajícího historického přehledu a širokého rozpracování vymezujících znaků a vývoje humanisticky orientované psychoterapie, jež pochází z pera redaktorů, se kniha pokouší dokumentovat nejdůležitější výsledky výzkumu předních odborníků za poslední desetiletí a prokázat úspěšnost hlavních humanistických terapeutických přístupů včetně Gestaltu, přístupů existencialistických, zkušenostních a na klienta orientovaných. Předložený výzkum tyto přístupy považuje za stejně hodnotné a v mnoha případech dokonce za úspěšnější než jiné při aplikaci na široké spektrum psychopatologie. Také ostatní autoři nabízí ve svých příspěvcích metodické pokyny pro terapeutickou praxi a předkládají nově propracované metody pro práci se vzrůstajícím počtem problematických, různorodých a složitých jedinců, párů, rodin a společenských skupin.Zvláště zajímavé jsou kapitoly, které se zaměřují na empirický materiál získaný během humanisticky orientované psychoterapeutické praxe, neboť dokazují význam psychoterapeutického vztahu a empatie ze strany terapeuta pro dosahování dobrých výsledků u klienta. Zdůrazňuje se též fakt, že se humanistická psychoterapie zasloužila o zavedení metod pro práci s emocemi klienta, což umožňuje těžce postiženým pacientům, jako jsou například schizofrenici, dosáhnout určitého posunu ve svém vývoji a zdravotním stavu. Tato příručka bude neocenitelným zdrojem informací nejen pro učitele a studenty, ale též pro terapeuty a teoretické badatele.
STÁHNOUT ČÍST
Humanistic Approach | Simply Psychology
Humanistic psychotherapy is the mental health treatment process founded in humanistic psychology. This psychotherapy style embraces the importance of self-awareness. The basic premise is that one cannot be a productive person if one does not see his or her own value in the world. Understanding one's ...
Humanistic Psychotherapies: Handbook of Research and Practice
Humanistická psychoterapie 1.díl. Kdo napsal knihu Humanistická psychoterapie 1.díl? Autorem je David Cain, Julius Seeman. Hodnocení, recenze, zajímavosti a informace o knize. ČBDB.cz - Databáze knih.
SOUVISEJÍCÍ KNIHY