Studie o hodnotách eBook

Fatimma.cz Studie o hodnotách Image

INFORMACE

Hledáte knihu Studie o hodnotách? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2010 a autorem je Libor Prudý? Přečtěte si knihy online na našem webu fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2010

NÁZEV SOUBORU: Studie o hodnotách.pdf

VELIKOST SOUBORU: 7,19 MB

ISBN: 9788073802660

POPIS
„Studie o hodnotách“ představují ojedinělý text v současné společenskovědní literatuře u nás. Uvádějí totiž pohledy na zkoumání a pojetí hodnot z různých hledisek (filozofických, etických, ekonomických, psychologických, politologických a hlavně sociologických) a tím upozorňují na složitost tématiky hodnot a nutnou opatrnost a metodologickou ujasněnost v přístupu k jejímu poznávání. Zároveň se ukazuje vrcholná aktuálnost zkoumání hodnot. Stejně důležité je, že ve většině textů jde spíše o hodnoty jako to, co má být, tedy o hodnoty, které mohou sloužit jako zdroj pro hodnocení toho, co je potřebné, užitečné, prospěšné a napomáhá humanisticky pojímanému rozvoji společnosti. Ukazuje se, že kritéria opřená o ekonomizující teorii racionální volby jsou nedostatečná.Kniha je určena pro badatele v uvedených vědních disciplínách, ale také pro vysokoškolské učitele i učitele středoškolské, kteří se zabývají společenskovědními tématy. Zároveň může sloužit vysokoškolským studentům, především humanitních a společenskovědních oborů, ale také studentům ekonomie, práva a dokonce i uměleckých škol. Když se s ní seznámí novináři, politici a tvůrci mediálního působení na veřejnost, bude to určitě pro jejich činnost přínosné. Problematika „dobrých hodnot“ je ve společenské, politické, ekonomické, mediální a vlastně ve veškeré veřejné praxi u nás obecně opomíjená. Možná to je právě jedním z rozhodujících zdrojů nedostatečné politické a občanské kultury a také stále přetrvávající převahy boje a konfrontací nad cíleným usilováním o soudržnost a spolupráci. Bez poznání a respektu k přijatým a vyznávaným hodnotám a bez možnosti rozvíjet a posilovat takové hodnoty, které mají podobu „ukazatelů“ na cestě k růstu kvality a udržitelnosti života, není možné vytvořit otevřenou občanskou společnost.
STÁHNOUT ČÍST
Zájemce o pojištění by si měl... | Akreditfin
Bytový dům. Pro případovou studii bytového domu byla vybrána budova na obrázku níže (viz Obrázek 2). Jedná se o poměrně velký bytový dům s energeticky vztažnou plochou necelých 10 tis. m 2 a s obsazeností přibližně 300 osob. Výsledky pro referenční budovu, obdobně jako u rodinného domu, uvádí Obrázek 4.Již z důvodu velikosti, geometrie a odlišných parametrů ...
Kniha: Studie o hodnotách (Libor Prudý a kolektív) | Martinus
V Česku začíná studie kolektivní imunity. Plošné otestování až 27 tisíc lidí by mělo ukázat, jak velká část populace se už s koronavirem setkala a má vybudovanou imunitu.
SOUVISEJÍCÍ KNIHY