Kapitoly z dějin chirurgie v českých zemích eBook

Fatimma.cz Kapitoly z dějin chirurgie v českých zemích Image

INFORMACE

Trávit čas knihou Kapitoly z dějin chirurgie v českých zemích! Na našem webu fatimma.cz najdete knihu Kapitoly z dějin chirurgie v českých zemích a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2016

NÁZEV SOUBORU: Kapitoly z dějin chirurgie v českých zemích.pdf

VELIKOST SOUBORU: 9,88 MB

ISBN: 9788024632384

POPIS
Předkládaná kniha je dílem více než 50 autorů, převážně chirurgů, kteří popsali historii svých pracovišť. Vychází z tradičního zájmu, který chirurgové věnují historii svého oboru. Zakladatelským dílem byly v tomto směru Dějiny chirurgie v Čechách z roku 1890, jejichž autorem byl prvním přednosta České chirurgické kliniky Karlo-Ferdinandovy univerzity v Praze prof. Vilém Weiss. Dějinami chirurgie v Čechách, a zvláště na pražské lékařské fakultě, se zabývali za první republiky další přednostové této první kliniky – prof. Otakar Kukula, prof. Arnold Jirásek a v dílčích pojednáních další chirurgové. Ale přes bouřlivý rozvoj oboru již téměř po tři generace aktivních chirurgů soustavnější pojednání o vývoji chirurgie chybí. Proto vznikla tato kniha zásluhou současných chirurgů na základě fragmentů pamětí nebo dostupných pramenů. Kniha stručně nastiňuje vývoj chirurgie v Čechách a na Moravě od jejích počátků, zachycuje její rozvoj a šíření do terénu v počátcích tzv. velké chirurgie v konci 19. století. Jednotlivé kapitoly se věnují historii vybraných chirurgických pracovišť v českých zemích až do počátku 21. století.
STÁHNOUT ČÍST
Kapitoly z dějin chirurgie v českých zemích - Jan Šváb ...
Podobné jednotky. Pracovat a nebát se! : kapitoly z dějin odborů v českých zemích / Hlavní autor: Pokorný, Jiří, 1957- Vydáno: (2015) Vysocká nemocnice, aneb, Od císaře pána k chirurgii ruky : 1899-2015 / Hlavní autor: Rezková, Helena, 1965- Vydáno: (2015)
Kapitoly z dějin chirurgie v českých zemích - Šváb Jan ...
Podobné jednotky. Pracovat a nebát se! : kapitoly z dějin odborů v českých zemích / Hlavní autor: Pokorný, Jiří, 1957- Vydáno: (2015) Vysocká nemocnice, aneb, Od císaře pána k chirurgii ruky : 1899-2015 / Hlavní autor: Rezková, Helena, 1965- Vydáno: (2015)
SOUVISEJÍCÍ KNIHY