Cukrovarnictví do roku 1938 a agrární strana eBook

Fatimma.cz Cukrovarnictví do roku 1938 a agrární strana Image

INFORMACE

Cukrovarnictví do roku 1938 a agrární strana je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Lubomír Slezák. Přečtěte si s námi knihu Cukrovarnictví do roku 1938 a agrární strana na fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2012

NÁZEV SOUBORU: Cukrovarnictví do roku 1938 a agrární strana.pdf

VELIKOST SOUBORU: 4,89 MB

ISBN: 9788021057173

POPIS
Monografie si klade za cíl vytvořit ucelený a přehledný obraz vývoje cukrovarnictví od jeho počátků do konce první republiky (1938), přičemž se specializuje na oblast Moravy a Slezska. Práce je rozdělena do dvou základních kapitol. První se zabývá obdobím od konce 20. let 19. století do konce první světové války (1918). Byla to léta hledání, pokusů, prvních úspěchů, ale i mnoha ekonomických a technologických propadů. První provozy byly vesměs malé a měly manufakturní charakter, byly zakládány příslušníky šlechtických velkostatků. Postupně mezi ně pronikali zástupci měšťanských a obchodních či finančních vrstev. Od konce 60. let vznikaly i rolnické cukrovary. Postupně se stávalo cukrovarnictví v českých zemích i významným vývozním artiklem. Začalo propojování cukrovarnictví na finanční kruhy v monarchii. Na stranu pěstitelů cukrové řepy se stále více stavěla agrární strana. Vrchol cukrovarnictví přišel v letech první republiky, což sleduje druhá kapitola. V těchto letech cukrovary na Moravě a ve Slezsku reprezentují zejména dvě seskupení - na střední a severní Moravě to bylo sdružení kolem Jana Vacy, na jižní Moravě pak cukrovarnický koncern Viktora Stoupala, který představoval příklad pronikání agrárního kapitálu do cukrovarnictví na Moravě. České aoravskoslezské cukrovarnictví prošlo mezi dvěma světovými válkami obdobím velkého rozkvětu, třebaže konjunktura netrvala dlouho.Vydáno ve spolupráci s Masarykovou univerzitou.
STÁHNOUT ČÍST
Kniha: Cukrovarnictví do roku 1938 a agrární strana ...
Cukrovarnictví do roku 1938 a agrární strana ... Na stranu pěstitelů cukrové řepy se stále více stavěla agrární strana. Vrchol cukrovarnictví přišel v letech první republiky, což sleduje druhá kapitola. V těchto letech cukrovary na Moravě a ve Slezsku reprezentují zejména dvě seskupení - na střední a severní Moravě ...
Cukrovarnictví do roku 1938 a agrarní strana (se zřetelem ...
Cukrovarnictví do roku 1938 a agrární strana (se zřetelem na Moravu a Slezsko) (Sugar industry (to 1938) amd the Agrarian Party (s with the respect to Moravia and Silesia)). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita / Akademické nakladatelství CERM, 2011. 273 pp. ISBN 978-80-210-5717-3. Other formats: BibTeX LaTeX RIS
SOUVISEJÍCÍ KNIHY