Práva městská Království českého eBook

Fatimma.cz Práva městská Království českého Image

INFORMACE

Hledáte knihu Práva městská Království českého? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2013 a autorem je Karel Malý? Přečtěte si knihy online na našem webu fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2013

NÁZEV SOUBORU: Práva městská Království českého.pdf

VELIKOST SOUBORU: 2,91 MB

ISBN: 9788024621173

POPIS
Publikace přináší moderní kritickou edici Práv městských Království českého Pavla Kristiana z Koldína z roku 1579, kodifikaci městského práva navazující na starší právní vývoj, ale současně představující jeho kvalitativní proměnu a skutečnou změnu českého právního řádu.Čtenáři se tak dostává do ruky zákoník, který představoval svou povahou, po obsahové i jazykové stránce, unikát evropské úrovně a platil vedle zemských zřízení za jeden z nejdůležitějších předpisů práva platného v Čechách, na Moravě a ve Slezsku až do osvícenských reforem v druhé polovině 18. století, resp. u některých pasáží až do přijetí Všeobecného občanského zákoníku rakouského roku 1811. Edice je opatřena rozsáhlým úvodním slovem a dále komentáři strukturovanými podle jednotlivých právních odvětví, které umožňují pochopit jeho obsah i úlohu v proměnách české právní kultury 16.-18. století.
STÁHNOUT ČÍST
Prava mestska kralovstvi ceskeho | Sleviste.cz
Nemáte ještě účet? Zaregistrujte se k bezplatnému vyzkoušení Beck-online. Přístup trvá dva týdny a vybrat si můžete až tři moduly s beckovskou literaturou.
Práva městská Království českého - Malý Karel ...
Práva městská království českého - titulní list, Jiří Melantrich z Aventina, 1579 Městské právo je pojem, který označuje soubor práv , která vymezují vztah středověkého města k panovníkovi, resp. vrchnosti a vzájemné vztahy členů této komunity.
SOUVISEJÍCÍ KNIHY