Najkrajšie cyklistické okruhy - Slovensko juhozápad 1 : 175 000 eBook

Fatimma.cz Najkrajšie cyklistické okruhy - Slovensko juhozápad 1 : 175 000 Image

INFORMACE

Trávit čas knihou Najkrajšie cyklistické okruhy - Slovensko juhozápad 1 : 175 000! Na našem webu fatimma.cz najdete knihu Najkrajšie cyklistické okruhy - Slovensko juhozápad 1 : 175 000 a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2012

NÁZEV SOUBORU: Najkrajšie cyklistické okruhy - Slovensko juhozápad 1 : 175 000.pdf

VELIKOST SOUBORU: 4,83 MB

ISBN: 9788080672690

POPIS
Mapa zahŕňa Bratislavský, Trnavský a Nitriansky samosprávny kraj s vyznačením oficiálne značených cyklotrás, dodaných Slovenským cykloklubom a 33 cyklistických okruhov, ktoré kopírujú čiastočne značené cyklotrasy a tiež miestne komunikácie daného regiónu. Môžu byť dobrým námetom na cykloturistické výlety. Súčasťou mapy je tiež cestná sieť a piktogramami vyznačené kultúrne, historické a prírodné zaujímavosti danej lokality a pod.
STÁHNOUT ČÍST
Najkrajšie cyklistické okruhy Slovensko juhozápad 1 : 175 000
Najkrajšie cyklistické okruhy - juhozápad . 14,20 € ... ale vo viacerých jazykových mutáciách. Medzi hlavné edície patria: Regióny bez hraníc, Poznávame Slovensko, S batohom po Slovensku, Na starých pohľadniciach, Kultúrne Krásy Slovenska, Prírodné Krásy Slovenska, Slovensko z oblakov a Po Slovensku. ... 30 000 titulov na ...
Predaj - Tikdnv.sk
Mapa skládaná: Najkrajšie cyklistické okruhy Slovensko juhozápad 1 : 175 000 ; Mapa zahŕňa Bratislavský, Trnavský a Nitriansky samosprávny kraj s vyznačením oficiálne značených cyklotrás, dodaných Slovenským cykloklubom a 33 cyklistických okruhov, ktoré kopírujú čiastočne ...
SOUVISEJÍCÍ KNIHY