Cena nezištnosti eBook

Fatimma.cz Cena nezištnosti Image

INFORMACE

Trávit čas knihou Cena nezištnosti! Na našem webu fatimma.cz najdete knihu Cena nezištnosti a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2013

NÁZEV SOUBORU: Cena nezištnosti.pdf

VELIKOST SOUBORU: 2,34 MB

ISBN: 978802241310

POPIS
Zdá sa, že moderná ekonomická teória zanechala za sebou zdanlivo neriešiteľný problém: môžu vedľa seba spolunažívať trh a sloboda jednotlivca, ekonomický rast a sociálna rovnosť? Autor, pohybujúci sa vo viacerých vedných disciplínach (ekonómia, filozofia, antropológia...), píše nanovo abecedu skutočnej „občianskej“ ekonómie a zároveň nám demonštruje, nakoľko jeprincíp nezištnosti vhodný na vyriešenie tohto zdanlivého kontrastu. Podčiarkuje dôležitosť kapitálu vzťahových dobier, bratstva a spoločenstva pre človeka.V roku 2013 si pripomínamé 300.výročie narodenia talianskeho ekonóma Antonia Genovesi, otca občianskej ekonómie, ktorej základom je verejné či spoločné šťastie. Ekonomika spoločenstva, o ktorú sa Bruni veľakrát vo svojom diele opiera, je jednou z jej mnohých pozitívnych praxí. V súčastnosti, kedy sa zviditeľňujú negatívne dopady kapitalizmu, a v období finančno-morálnej krízy vystupujú do popredia ekonomické teórie a prax, ktorých centrom pozornosti sa stáva človek, a dôležitými atribútmi prežitia firiem na trhu sú dobré firemné vzťahy a nezištnosť. Ekonomika spoločenstva je novou ekonomickou kultúrou, ekonomickým správaním, novým spôsobom fungovania firiem, ktorou sa inšpirujú firmy po celom svete počnúc Južnou a Severnou Amerikou, cez Filipíny, Európu a národy Afriky.
STÁHNOUT ČÍST
Generál četnictva Karel Vyčítal levně, cena 207 Kč ...
18. listopadu 2010 proběhla další beseda z cyklu Iniciativy 17-11. Hostem setkání byl ekonom Tomáš Sedláček.. Během večera zazněly tyto otázky. Jaká je cena nezištnosti?
Publikácie - Ekonomika spoločenstva
Centrem setkání byl papežův projev, který zazněl 4. února 2017 v Aule Pavla VI. k zástupcům Ekonomiky společenství. Sdíleli jsme dojmy jak z audience u papeže tak z kongresu, kterého se zúčastnilo 500 účastníků ze všech světadílů světa.
SOUVISEJÍCÍ KNIHY