Cestovní náhrady 2010 eBook

Fatimma.cz Cestovní náhrady 2010 Image

INFORMACE

Trávit čas knihou Cestovní náhrady 2010! Na našem webu fatimma.cz najdete knihu Cestovní náhrady 2010 a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2010

NÁZEV SOUBORU: Cestovní náhrady 2010.pdf

VELIKOST SOUBORU: 2,96 MB

ISBN: 9788024733654

POPIS
Aktualizované vydání komplexně vysvětluje širokou oblast cestovních náhrad dle právního stavu k 1. 1. 2010. Objasněny jsou základní pojmy: tuzemská a zahraniční pracovní cesta, pravidelné a přechodné pracoviště, rodina zaměstnance. Podrobně je zpracováno poskytování náhrad při pracovní cestě, změně místa výkonu práce, při používání soukromých motorových vozidel. Najdete zde i informace o paušalizaci cestovních náhrad, prokazování výdajů, o zdaňování cestovních náhrad, lhůtách pro vyúčtování apod.Součástí knihy jsou i vybraná ustanovení právních předpisů. Výklad je bohatě ilustrován řadou názorných příkladů z praxe, včetně oblasti náhrad cestovních výdajů pojímaných jako náklady v souladu se zákonem o daních z příjmů. Publikace poradí a pomůže každému, kdo se danou problematikou zabývá. Určena je nejen účetním, mzdovým účetním, personalistům, ekonomickým pracovníkům, ale rovněž auditorům a daňovým poradcům či právníkům.
STÁHNOUT ČÍST
Cestovní náhrady 2010 - Sedláček Jaroslav | Knihy Grada
Cestovní náhrady v roce 2007 Stravné v ČR stanoví § 163 + § 176 zákoníku práce ; Náhrady jízdních výdajů stanoví § 157 až 161 a § 175 zákoníku práce ; Vyhláška č. 577/2006 Sb., kterou se pro určení výše náhrady za spotřebovanou pohonnou hmotu stanoví průměrná cena pohonných hmot pro rok 2007
Cestovní náhrady 2020 - Český svaz včelařů
Cestovní náhrady se nevyplácí delegátům s trvalým bydlištěm na území hl. m. Prahy. Cestovní náhrady za ubytování se nevyplácí. Text směrnice, která platila od 16. 10. 2006 do 31. 10. 2010: Strana zelených může v souladu s hospodářským řádem a na podkladě rozpočtu SZ a rozpočtu svých orgánu proplácet cestovní ...
SOUVISEJÍCÍ KNIHY