Národný kalendár 2012 eBook

Fatimma.cz Národný kalendár 2012 Image

INFORMACE

Trávit čas knihou Národný kalendár 2012! Na našem webu fatimma.cz najdete knihu Národný kalendár 2012 a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2011

NÁZEV SOUBORU: Národný kalendár 2012.pdf

VELIKOST SOUBORU: 6,63 MB

ISBN: 9788081280146

POPIS
Národný kalendár 2012 vychádza aj pri príležitosti 250. narodenia Antona Bernoláka. V najnovšom vydaní Národného kalendára 2012 sa dočítate mnoho zaujímavého o udalostiach a osobnostiach z dejín Slovenska a Slovákov, o ktorých sa doposiaľ takmer vôbec nepísalo, alebo len veľmi sporadicky.Tento ročník kalendára je mimoriadne bohatý na objavné články o málo známych skutočnostiach zo života slávnych Slovákov a rôzne zaujímavé témy (Príhovor predsedu Matice slovenskej M.Tkáča “Slovenskosť?”, Kalendárium od Š. Haviara, Pripomíname si: január – december od M. Eliáša, Súboj dvoch kráľov od J. Baďuríka, Legenda o zázračnom daždi od I. Mrvu, Medňanského malebná cesta od B. Čanádyho, Vyhnanie z raja od E. Fordinálovej, Osud obrazov slávneho Levočana od M. Vároša, Vedec svetového mena od P. Cabadaja, Mašina stopa v Tatrách od A. Mareca a mnoho ďalších príspevkov.
STÁHNOUT ČÍST
Dielo - Národný kalendár 2012 | Literárne informačné centrum
Národný kalendár vychádzal v rokoch 1920-1944. V rokoch 1945-1949 a 1952-1990, vychádyal pod názvom Ľudový kalendár. V rokoch 1950-1951 nevychádzal. Od roku 1991 znova vychádza pod prvotným názvom. V 1944. a 1946. roku tento kalendár vyšiel v dvoch vydaniach.
Aktuálne | Európsky rok aktívneho starnutia a solidarity ...
22.11.2012 - Konferencia „Pracovný život žien vo vyššom veku - výzvy a možnosti" Úrad vlády SR v spolupráci s Ministerstvom práce, sociálnych veci a rodiny a Veľvyslanectvom Francúzskej republiky v SR Vás týmto pozývajú na konferenciu organizovanú v rámci Európskeho roka aktívneho starnutia a solidarity medzi ...
SOUVISEJÍCÍ KNIHY