Aktualizácia III/6 - Zákonník práce eBook

Fatimma.cz Aktualizácia III/6 - Zákonník práce Image

INFORMACE

Aktualizácia III/6 - Zákonník práce je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor none. Přečtěte si s námi knihu Aktualizácia III/6 - Zákonník práce na fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2011

NÁZEV SOUBORU: Aktualizácia III/6 - Zákonník práce.pdf

VELIKOST SOUBORU: 5,18 MB

ISBN: 13356127

POPIS
* Zákonník práce* Zákon o zdravotnom poistení* Zákon o službách zamestnanosti* Zákon o sociálnom poistení* Zákon o inšpekcii práce
STÁHNOUT ČÍST
Aktualizácia III/7 2019 - Zákonník práce, Zdravotné ...
Zborník Zákony III A obsahujú právne predpisy, bez ktorých by nemohol zamestnávateľ zamestnávať Základným právnym predpisom je Zákonník práce, zákon o bezpečnosti o ochrane zdravia pri práce či zákon o nelegálne práci a nelegálnom zamestnávaní Každoročne sa mení výška minimálnej mzdy, nie je tomu inak ani tento rok O akú sumu ide, nájdete v druhej kapitole v ...
Zákony 2005-III/3-úplné znenie-zákonník práce aktualizácia ...
Komentár k Zákonníku práce, ktorý Vám ponúkame, sa vymyká z rámca iných, obdobne nazvaných publikácií predovšetkým svojou viacstrannou komplexnosťou. Komentovanie jednotlivých ustanovení Zákonníka práce je konštruované tak, že poskytuje pokiaľ možno kompletnú informáciu o tom-ktorom probléme, ktorý je upravený v komentovanom ustanovení.
SOUVISEJÍCÍ KNIHY