Aktualizácia III/6 - Zákonník práce eBook

Fatimma.cz Aktualizácia III/6 - Zákonník práce Image

INFORMACE

Trávit čas knihou Aktualizácia III/6 - Zákonník práce! Na našem webu fatimma.cz najdete knihu Aktualizácia III/6 - Zákonník práce a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2011

NÁZEV SOUBORU: Aktualizácia III/6 - Zákonník práce.pdf

VELIKOST SOUBORU: 2,40 MB

ISBN: 13356127

POPIS
* Zákonník práce* Zákon o zdravotnom poistení* Zákon o službách zamestnanosti* Zákon o sociálnom poistení* Zákon o inšpekcii práce
STÁHNOUT ČÍST
Schválená novela Zákonníka práce účinná od 1. januára 2020 ...
Zákony a novely zákonov k 1.1.2019. Zákon obsahuje zákonník práce po poslednej novele, zákon o minimálnej mzde platnej od januára 2019, zmeny v zákone o službách zamestnanosti, zákon o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti, zákon o kolektívnom vyjednávaní, zákon o BOZP a inšpekcii práce.
Kniha: Aktualizácia III/6 - Zákonník práce (Poradca s.r.o ...
Aktualizácia 2019 III/1 - Úplné znenie po novele - Poradca s.r.o. Publikácia obsahuje nielen prehľad legislatívnych zmien v úplnom znení zákonov, ale aj nadobudnutie ich účinností. Je určená nielen personalistom, mzdovým účtovníkom, živnostníkom, podnikateľom, zamestnávateľom, zamestnancom, ale i obecným úradom.
SOUVISEJÍCÍ KNIHY