Evropská unie: Hospodářské politiky eBook

Fatimma.cz Evropská unie: Hospodářské politiky Image

INFORMACE

Evropská unie: Hospodářské politiky je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Irah Kučerová. Přečtěte si s námi knihu Evropská unie: Hospodářské politiky na fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2008

NÁZEV SOUBORU: Evropská unie: Hospodářské politiky.pdf

VELIKOST SOUBORU: 3,11 MB

ISBN: 9788074001222

POPIS
Publikace obsahuje přehled hlavních sfér hospodářské politiky v rámci Evropské unie a je příspěvkem nejenom ke studiu těchto politik, ale i k důkladnější orientaci v podstatných rysech, etapách i souvisejících hospodářsko-politických problémech evropské integrace. Autorka informuje nejen o postavení jednotlivých politik v institucionálním kontextu Evropské unie, ale také postihuje problémové aspekty evropské ekonomiky. Publikace navazuje na předchozí práci autorky (Kučerová, I.: Ekonomiky členských států EU, Karolinum Praha 2003).
STÁHNOUT ČÍST
Evropské právo hospodářské soutěže - Wikipedie
Od hospodářské k politické unii. Evropská unie je svého druhu ojedinělý hospodářský a politický celek 27 evropských zemí, do něhož náleží podstatná část evropského kontinentu. Předchůdce Evropské unie byl vytvořen jen několik let po doznění druhé světové války.
Koordinace hospodářské a fiskální politiky | Evropská komise
Evropská unie není pouze sdružením národních států. Svoji roli v procesu evropské integrace mají i regiony členských zemí. Jedním z důležitých pilířů Společenství je proto Politika hospodářské a sociální soudržnosti (neboli kohezní či regionální politika).
SOUVISEJÍCÍ KNIHY