Evropská unie: Hospodářské politiky eBook

Fatimma.cz Evropská unie: Hospodářské politiky Image

INFORMACE

Evropská unie: Hospodářské politiky je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Irah Kučerová. Přečtěte si s námi knihu Evropská unie: Hospodářské politiky na fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2008

NÁZEV SOUBORU: Evropská unie: Hospodářské politiky.pdf

VELIKOST SOUBORU: 9,60 MB

ISBN: 9788074001222

POPIS
Publikace obsahuje přehled hlavních sfér hospodářské politiky v rámci Evropské unie a je příspěvkem nejenom ke studiu těchto politik, ale i k důkladnější orientaci v podstatných rysech, etapách i souvisejících hospodářsko-politických problémech evropské integrace. Autorka informuje nejen o postavení jednotlivých politik v institucionálním kontextu Evropské unie, ale také postihuje problémové aspekty evropské ekonomiky. Publikace navazuje na předchozí práci autorky (Kučerová, I.: Ekonomiky členských států EU, Karolinum Praha 2003).
STÁHNOUT ČÍST
Maturitní Otázky - Ekonomika - Evropská Únie
Aniž by byl dotčen tento cíl, podporuje ESCB obecné hospodářské politiky v Unii se záměrem přispět k dosažení cílů Unie. ESCB jedná v souladu se zásadou otevřeného tržního hospodářství s volnou soutěží, čímž podporuje efektivní umísťování zdrojů (čl. 127 odst. 1 SFEU).
Rada Evropské unie - Consilium
V roce 1988 Evropská rada v Hannoveru vytvořila Výbor pro studium hospodářské a měnové unie, jemuž předsedal Jacques Delors, tehdejší předseda Evropské komise. V roce 1989 předložil výbor zprávu (Delorsova zpráva), v níž navrhl přísná opatření za účelem vytvoření HMU ve třech etapách.
SOUVISEJÍCÍ KNIHY