Strategické řízení informačního systému a systémová integrace eBook

Fatimma.cz Strategické řízení informačního systému a systémová integrace Image

INFORMACE

Trávit čas knihou Strategické řízení informačního systému a systémová integrace! Na našem webu fatimma.cz najdete knihu Strategické řízení informačního systému a systémová integrace a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: none

NÁZEV SOUBORU: Strategické řízení informačního systému a systémová integrace.pdf

VELIKOST SOUBORU: 3,21 MB

ISBN: 8085943409

POPIS
Kniha Jiřího VoříškaStrategické řízení informačního systému a systémová integrace je moderním a odborně autoritativním výkladem, proč a jak strategicky koncipovat a prakticky uvádět do života počítačem podporované informační systémy využívající současných informačních technologií (IS/IT). Je to zevrubná příručka, která nemá na českém trhu srovnatelnou náhradu. Autorovi se přitom podařilo tuto vysoce odbornou publikaci napsat pedagogicky přístupným a pro čtenáře specialisty i pro neprofesionály (manažery, studenty) zajímavým způsobem.V deseti kapitolách jsou logicky uspořádaně a obsahově uceleně shrnuty světově uznávané i původní autorovy názory a doporučení, jak v hospodářské sféře zavádět a ekonomicky využívat IS/IT. Sledují se souběžně jak hlediska manažerské účelnosti poslání IS/IT v podnikatelské činnosti firem, tak i hlediska ekonomické účinnosti tvorby a provozu integrovaných informačních systémů.Kniha zdařile vysvětluje, v čem, proč a jak konkurenční schopnost podniků dneška a zítřka ve stále rostoucí míře vyžaduje interní infrastrukturu vytvářenou prostředky informační technologie. Návazně uvádí, jaké jsou nezbytné předpoklady pro ekonomické zhodnocení této odborně i finančně náročné investice. Správně založená informační infrastruktura podniku pak nejen rychle, účinně a spolehlivě propojuje jeho interní pracovníky, ale má i klíčový význam pro finalizaci konečné hodnoty výrobně hospodářské činnosti u zákazníků. Pomáhá včas a v přiměřené kvalitě zabezpečit subjektivně podmíněné informační potřeby manažerů i jejich spolupracovníků, a to jak interními, tak i externě vznikajícími informačními zdroji.Výraznou předností knihy je autorovo umění spojit nové světové poznatky teorie i praxe uplatnění IS/IT s možnostmi a potřebami využívání v domácích podmínkách. Z tohoto pohledu jsou pro české manažery zejména cenná doporučení závěrečného třetího oddílu knížky, kde je podán zevrubný výklad nezbytného propojení prací na tvorbě IS/IT s podnikatelskou strategií firmy. Autor předkládá promyšlená doporučení, do jaké míry a jak lze při odborně i finančně náročném vytváření a využívání integrovaných informačních systémů hospodárně uplatňovat metody a prostředky systémové integrace s využitím služeb externích softwarových a konzultačních firem.Publikaci ocení především vedoucí pracovníci a informační manažeři firem, jež stojí na prahu zavádění moderních IS/IT, popř. jich už využívají. Platí to i o jejich odborných interních a externích spolupracovnících, zejména pak ze softwarových a konzultačních firem. V neposlední řadě je knížka atraktivní i pro pedagogy a studenty vysokých škol, kteří se zabývají otázkami uplatnění IS/IT.
STÁHNOUT ČÍST
Informační strategie a její využití v řízení podniku
kniha (manuál) Strategické řízení inform.syst - a systémová integrace (Voříšek Jiří) Motto: Dobrá kniha (příručka) s příklady je vždy nejlepší manuál (učebnice).
Strategické řízení informačního systému a systémová ...
Strategické řízení informačního systému a systémová integrace. Vyd. 1. (dotisk). Praha: Management Press, 1999. 323 s. ISBN 80-85943-40-9. Další formáty: BibTeX LaTeX RIS Základní údaje; Originální název: Strategické řízení informačního systému a systémová integrace ...
SOUVISEJÍCÍ KNIHY