Co je to management eBook

Fatimma.cz Co je to management Image

INFORMACE

Hledáte knihu Co je to management? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2004 a autorem je Nan Stone? Přečtěte si knihy online na našem webu fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2004

NÁZEV SOUBORU: Co je to management.pdf

VELIKOST SOUBORU: 4,90 MB

ISBN: 8072611062

POPIS
Publikace přináší originální, moderní a ucelený pohled na obor managementu jako soubor teoretických poznatků, praktických nástrojů a realizačních technik a procesů, které tvoří předpoklad efektivního fungování a výkonnosti organizací, a to jak organizací podnikových, tak i neziskových, ale i organizací veřejného sektoru. Autorky vycházejí z hluboké znalosti myšlenkového bohatství světového manažerského myšlení a z velkého množství případových studií, aby ukázaly předpoklady organizační výkonnosti a úspěchu a ozřejmily praktický obsah takových pojmů, jako je tvorba hodnoty, podnikatelský model, konkurenční strategie či organizační struktura a dalších. Kniha bude skvělým průvodcem oborem managementu pro manažery organizací všech typů a různé úrovně odborné vyspělosti i pro studenty managementu. Překlad z angličtiny Irena Grusová.
STÁHNOUT ČÍST
PDF Základy Managementu
Je možné pro skupiny a/nebo zařízení nastavit harmonogram oprav? Harmonogram instalace oprav lze nastavit po výběru možností Device Settings (Nastavení zařízení) > Policy (Pravidla) > Patch Management > 2. krok. Nastaveným harmonogramem se budou řídit všechna zařízení a skupiny v pravidlech pro Patch Management.
Vrcholový management (Top management) | Manažerský slovník ...
„Všechno, co děláme srdcem, má smysl a předá lásku světu okolo nás. Tím se řídím v životě i práci, a proto je mi blízký i přístup týmu vydavatelství Antecom při vydávání časopisu AGE management. Tento magazín o životě a jeho skutečných hodnotách je psán nejen kvalitním novinářským perem, ale hlavně srdcem.
SOUVISEJÍCÍ KNIHY