Živnostenské právo eBook

Fatimma.cz Živnostenské právo Image

INFORMACE

Hledáte knihu Živnostenské právo? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2015 a autorem je Peter Strapáč? Přečtěte si knihy online na našem webu fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2015

NÁZEV SOUBORU: Živnostenské právo.pdf

VELIKOST SOUBORU: 7,37 MB

ISBN: 9788081682841

POPIS
Ústrednou témou predkladanej učebnice „Živnostenské podnikanie“ je podnikanie ako činnosť založená na dobrovoľnom a slobodnom rozhodovaní, pričom rieši otázky, či začať, resp. kedy skončiť podnikať, či podnikať sám alebo s inými osobami, kedy začať podnikať, v akých činnostiach, kde, v akom mieste, regióne, krajine a v akom rozsahu.Učebnica má ambíciu obsiahnuť aktuálnu problematiku živnostenského podnikania. Autor sa zameral na rozpracovanie všetkých najdôležitejších inštitútov v snahe poskytnúť ucelený vysokoškolský učebný text pokrývajúci živnostenské podnikanie. Predkladaná učebnica prechádza od historického vývoja, ktorý je rozdelený na vývoj právnej úpravy na slovenskom a českom území, cez právo podnikať, ktoré je základným, Ústavou Slovenskej republiky garantovaným právom, až po všeobecnú charakteristiku živnosti, jej kategorizáciu, podmienky a prekážky prevádzkovania živnosti, zániku živnostenského oprávnenia a pod.Autor sa venuje aj problematike práv a povinností živnostníkov, živnostenskej kontrole, živnostenskému registru, pričom neobišiel ani postavenie a pôsobnosť okresných úradov, Ministerstva vnútra SR a Slovenskej živnostenskej komory.Učebnica je určená študentom právnických fakúlt, no môže byť praktickou učebnou pomôckou určenou aj študentom príbuzných študijných odborov na iných fakultách alebo tým, ktorí si chcú založiť živnosť a potrebujú mať znalosť o svojich právach a povinnostiach.
STÁHNOUT ČÍST
Živnostenské právo | MladýPodnikatel.cz
Živnostenské právo - je to soubor právních předpisů o živnostenském podnikání - opravňuje FO k provozování živnosti - předmětem právní úpravy jsou vztahy mezi provozovateli živností a jejich nadřízenými orgány
živnostenské právo - Najisto.cz
V části živnostenské právo získají přehled všech možností a způsobů podnikání a seznámí se s veřejnoprávními i soukromoprávními aspekty živnostenského podnikání. Prerekvizity. Nejsou požadovány. Doporučená nebo povinná literatura. Bělina M. a kol. : Pracovní právo, C. H. BECK, Praha 2012
SOUVISEJÍCÍ KNIHY