Národní šampioni a hospodářská soutěž eBook

Fatimma.cz Národní šampioni a hospodářská soutěž Image

INFORMACE

Trávit čas knihou Národní šampioni a hospodářská soutěž! Na našem webu fatimma.cz najdete knihu Národní šampioni a hospodářská soutěž a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2007

NÁZEV SOUBORU: Národní šampioni a hospodářská soutěž.pdf

VELIKOST SOUBORU: 5,84 MB

ISBN: 8072016785

POPIS
Toto průkopnické dílo přináší celostní rozbor problematiky národních šampionů coby subjektů státní mocí podporovaných (faktickým) vyjmutím z jinak obecně přijímaných pravidel hospodářské soutěže, a tím zvýhodňovaných oproti jiným subjektům, jež státní moc za „své šampiony“ nepovažuje. Téma je rozebráno z mnoha úhlů pohledu, tedy nejen z nezbytného pohledu soutěžně-právního, soutěžně-politického a ekonomického, ale také z pohledu celosvětových hospodářských trendů, jež mohou být důvodem vzniku politiky národních šampionů a představovat motivy politiků vedoucí k vytváření a podporování národních šampionů, a z pohledu vlivu národních šampionů na konkurenceschopnost národní ekonomiky, případně průmyslového odvětví, v němž národní šampioni působí. Současně se autorka zaměřila na případy výskytu národních šampionů v praxi. Národní šampioni jsou tedy v této knize předmětem multidisciplinárního rozboru, v němž jsou zahrnuty aspekty globalizační (politika národních šampionů jako překážka globalizačních pochodů a přeshraničních fúzí), mezinárodní (politika národních šampionů jako podpora konkurenceschopnosti národní ekonomiky), ekonomické (ekonomické aspekty národních šampionů včetně ekonomických souvislostí fúzí), soutěžně-politické, právní (zejména soutěžně-právní posouzení včetně některých regulačních a deregulačních aspektů v oblasti ochrany hospodářské soutěže) spolu s přehledem současného výskytu konkrétních národních šampionů ve vybraných evropských i mimoevropských státech včetně států rozvojových a jejich postoje k politice národních šampionů. Výsledky a úvahy, které tato kniha přináší, budou přínosné pro soutěžní orgány (zejména český Úřad na ochranu hospodářské soutěže), politiky, ekonomy, ale také pro odbornou právnickou či ekonomickou veřejnost.
STÁHNOUT ČÍST
Národní šampioni a hospodářská soutěž | Knihkupectví Serius.cz
Přečtěte si od tohoto autora... Národní šampioni a hospodářská soutěž
Ondrejová Dana - knihkupectví Beletrie.eu
Národní šampioni a ochrana hospodářské soutěže. Národní šampioni jako subjekty účastnící se kartelových dohod a zneužívající své dominantní postavení. Obchodní právo, Praha: Prospektrum, 2008, roč. 2008, číslo 3. ISSN 1210-8278. ... Národní šampioni a hospodářská soutěž. ONDREJOVÁ, Dana.
SOUVISEJÍCÍ KNIHY