Mezinárodní zdanění příjmů eBook

Fatimma.cz Mezinárodní zdanění příjmů Image

INFORMACE

Mezinárodní zdanění příjmů je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Iva.... Přečtěte si s námi knihu Mezinárodní zdanění příjmů na fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2017

NÁZEV SOUBORU: Mezinárodní zdanění příjmů.pdf

VELIKOST SOUBORU: 5,37 MB

ISBN: 9788075526885

POPIS
Připravili jsme pro vás 4. vydání úspěšné knihy Mezinárodní zdanění příjmů - Smlouvy o zamezení dvojího zdanění a zákon o daních z příjmů, jejíž předchozí vydání napsal Vlastimil Sojka, daňový poradce a jednatel poradenské skupiny KODAP. Nyní k sobě přizval významné spoluautory: Moniku Bartošovou, Pavla Fekara, Jana Maška, Mateje Nešlehu a Ivanu Vaňousovou.„Daně si užíváme,“ tvrdí autoři této publikace, která je průvodcem mezinárodním zdaňováním příjmů. Všichni jsou daňovými poradci s bohatou praxí. Právě z ní čerpali, když se snažili čtenářům co nejvíce přiblížit jednu z nejsložitějších oblastí daňového práva a pomoci k jejímu pochopení. Ambicí publikace je nabídnout odpovědi na otázky nebo alespoň inspiraci daňovým profesionálům a také být vstupní branou do problematiky mezinárodního zdanění těm, kdo se s ní teprve seznamují.Publikace řeší zdanění příjmů českých daňových rezidentů ze zahraničí i zdanění příjmů se zdrojem na našem území, které obdrželi nerezidenti. Je provázena řadou praktických příkladů, upozorňuje na sporné otázky i na zajímavá soudní rozhodnutí.
STÁHNOUT ČÍST
Zdaňování příjmů českých rezidentů ze zahraničí - Portál ...
Mezinárodní zdanění příjmů: 3., aktualizované a doplněné vydání Vlastimil Sojka Nakladatel: Grada 2015
Mezinárodní zdanění příjmů - Vlastimil Sojka - Megaknihy.cz
Ve věci zdaňování příjmů, které pobírá český daňový rezident ze zaměstnání vykonávaného na území Rakouska v zásadě platí, že je nutno postupovat v souladu s platnými daňovými předpisy, tj. v ČR se zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění (dále jen ZDP), a v souladu s existující smlouvou o zamezení dvojího zdanění.
SOUVISEJÍCÍ KNIHY