Zákon o správnom konaní (Správny poriadok) eBook

Fatimma.cz Zákon o správnom konaní (Správny poriadok) Image

INFORMACE

Zákon o správnom konaní (Správny poriadok) je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor none. Přečtěte si s námi knihu Zákon o správnom konaní (Správny poriadok) na fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2018

NÁZEV SOUBORU: Zákon o správnom konaní (Správny poriadok).pdf

VELIKOST SOUBORU: 6,84 MB

ISBN: 9788081730528

POPIS
Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie Zákona o správnom konaní č. 71/1967 Zb. (správny poriadok) s právnym stavom k1. januáru 2018,so zvýraznenými zmenami poslednej novelizácie zákonom č. 238/2017 Z. z. (9. vydanie)
STÁHNOUT ČÍST
Kniha: Zákon o správnom konaní (Správny poriadok ...
Správny poriadok. Bratislava: Iura Edition, 2011. 218s. ISBN 978-80-8078-403-4.) Formálne náležitosti odvolania. V štvrtej časti Správneho poriadku, ktorý upravuje preskúmanie v správnom konaní (aj odvolanie), sa nerozvádza, akým formálnym náležitostiam odvolanie podlieha.
162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok | Aktuálne znenie
Kniha: Zákon o správnom konaní (Správny poriadok) s účinnosťou od 1. septembra 2018, 10. vydanie Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie Zákona o správnom konaní č. 71/1967 Zb. (správny poriadok) s účinnosťou od 1.
SOUVISEJÍCÍ KNIHY