Colný kódex eBook

Fatimma.cz Colný kódex Image

INFORMACE

Hledáte knihu Colný kódex? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2016 a autorem je none? Přečtěte si knihy online na našem webu fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2016

NÁZEV SOUBORU: Colný kódex.pdf

VELIKOST SOUBORU: 7,37 MB

ISBN: 9788081780110

POPIS
Colný kódex Únie NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013. Prehľadne v tlačenej forme spracovaný Colný kódex Únie, ktorý je možné ihneď použiť v rámci praktickej aplikácie a orientácie v ustanoveniach nariadenia.Platnosť a účinnosť nového Colného kódexu Úniedňom 30. októbra 2013 vstúpil do platnosti (dvadsiatym dňom po jeho uverejnení podľa článku 287),dňom 30. októbra 2013 nadobudol čiastočnú účinnosť v rozsahu ustanovení uvedených v článku 288 odsek 1, ktoré upravujú splnomocnenia na vydanie delegovaných a vykonávacích aktov a ďalej zrušenie a zmenu doteraz platných právnych predpisov,dňom 1. mája 2016 nadobudol úplnú účinnosť v rozsahu ustanovení, ktoré nie sú uvedené v článku 288 odsek 1,dňom 30. októbra 2013 zrušil Modernizovaný colný kódex (podľa článku 286 ods. 1),dňom 1. mája 2016 zrušil Colný kódex Spoločenstva a niektoré súvisiace právne predpisy (podľa článku 286 ods. 2).Colný kódex Spoločenstva ustanovený nariadením RADY (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992 je z hľadiska úplnej účinnosti Colného kódexu Únie od 1. mája 2016 zrušený.
STÁHNOUT ČÍST
Colné právo - Nový Colný kódex Únie - Maroš Prosman ...
Nový Colný kódex Únie. Od 1. mája 2016 nadobúda účinnosť niekoľko colných predpisov EÚ a SR, ktoré na školení priblíži odborník Ing. Tibor Vojtko. Venovať sa bude pôvodu tovaru, colnej hodnote, colnému dlhu a jeho zabezpečovaniu, colným režimom i colnému konaniu. Chýbať nebudú ani rozhodnutia týkajúce sa ...
Nariadenie, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie ...
Nový Colný kódex Únie. Od 1. mája 2016 nadobúda účinnosť niekoľko colných predpisov EÚ a SR, ktoré na školení priblíži odborník Ing. Tibor Vojtko. Venovať sa bude pôvodu tovaru, colnej hodnote, colnému dlhu a jeho zabezpečovaniu, colným režimom i colnému konaniu. Chýbať nebudú ani rozhodnutia týkajúce sa ...
SOUVISEJÍCÍ KNIHY