Ústavné právo 20 rokov po páde komunizmu eBook

Fatimma.cz Ústavné právo 20 rokov po páde komunizmu Image

INFORMACE

Ústavné právo 20 rokov po páde komunizmu je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Patrik Príbelský. Přečtěte si s námi knihu Ústavné právo 20 rokov po páde komunizmu na fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2011

NÁZEV SOUBORU: Ústavné právo 20 rokov po páde komunizmu.pdf

VELIKOST SOUBORU: 7,64 MB

ISBN: 9788073803025

POPIS
Zborník obsahuje príspevky, ktoré reflektujú nielen vývoj ústavného práva za posledných 20 rokov, ale i vývoj a súčasný stav iných, súvisiacich právnych odvetví. Časové obdobie dvoch decénií už poskytuje dostatočne veľký časový odstup na zamyslenie akí sme boli, akí sme a snáď i akí budeme. Takýto časový odstup umožňuje pohľad síce už s určitou dávkou „veľkodušnosti“, ale pritom ešte vždy s rozumnou dávkou kriticizmu. Autori sa venujú otázkam ústavnosti, ústavných zmien, nových prvkov v ústavných systémoch, rozhodovania ústavných súdov, ako aj vzťahu vnútroštátneho a medzinárodného práva či parciálnym otázkam mechanizmu zakotvenia a ochrany základných práv a slobôd. Práve skutočnosť, že autori jednotlivých príspevkov sa venujú otázkam rôznych právnych odvetví, vytvára vhodné podmienky na „premostenie“ čiastkových problematík týchto právnych odvetví a vytvorenie zaujímavej mozaiky ich vývinu a smerovania počas ostatných 20 rokov, ktorá je potom centrálne sledovaná optikou predovšetkým ústavného práva. Zborník je o to zaujímavejší, že na ňom participovali zástupcovia viacerých generácií českej a slovenskej (či možno lepšie povedané československej) právnej vedy.
STÁHNOUT ČÍST
Ústavné právo | Odborná literatúra a právnická literatúra ...
Ústavné právo 20 rokov po páde komunizmu : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej dňa 23.6.2010 na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave / Vydané: (2011)
Po páde komunizmu odišli na západ. Ich bicykle pozná celý ...
Ústavné právo 20 rokov po páde komunizmu - Levná knihovna - knihy vždy on-line. Ústavné právo 20 rokov po páde komunizmu. Autor: Príbelský Patrik: Nakladatel: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk s.r.o. Rok vydání: 2011: Počet stran: 188: ISBN/EAN: 9788073803025:
SOUVISEJÍCÍ KNIHY