Železničné staviteľstvo 1 eBook

Fatimma.cz Železničné staviteľstvo 1 Image

INFORMACE

Trávit čas knihou Železničné staviteľstvo 1! Na našem webu fatimma.cz najdete knihu Železničné staviteľstvo 1 a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2015

NÁZEV SOUBORU: Železničné staviteľstvo 1.pdf

VELIKOST SOUBORU: 2,22 MB

ISBN: 9788055411224

POPIS
Vysokoškolská učebnica Železničné staviteľstvo 1 sa venuje vo svojom úvode minulosti, súčasnosti a perspektívam železničnej dopravy a charakteristike základných konštrukčných častí železničnej trate. V ďalších kapitolách sa postupne venuje základom interakcievozidlo-koľaj, konštrukcie-koľaj, konštrukčnému a geometrickému usporiadaniu koľaje a priestorovej polohe koľaje. V ďalšom texte sú charakterizované jednotlivé konštrukčné časti železničnej trate, a to v členení na koľajový rošt, podvalové podložie, zemné teleso, objekty i zariadenia telesa železničného spodku, stručne sú charakterizované aj prepravné a dopravné zariadenia na trati z pohľadu ich optimálneho návrhu, konštrukčného a dispozičného usporiadania. V závere vysokoškolskej učebniceje v stručnosti pozornosť venovaná aj aktuálnej problematike kombinovanej dopravy a vysokorýchlostných tratí.
STÁHNOUT ČÍST
Katedra železničného staviteľstva a traťového hospodárstva
Kupte knihu Železničné staviteľstvo 2 od Libor Ižvolt, Janka Šestáková, Michal Šmalo na Martinus.cz. Čtenářské recenze Poštovné nad 999 Kč zdarma Slevy na bestsellery 25 %
Železničné staviteľstvo 1 - Ižvolt, Libor; Hodas ...
Železničné staviteľstvo Bratislava, spol. s r.o. Za stanicou 5, 83104 Bratislava ... Dopravné a inžinierske staviteľstvo. Výstavba diaľnic, ciest, spevnených plôch, športovísk a vodohospodárskych stavieb. ... Osloboditeľov 1, 05901 Spišská Belá ...
SOUVISEJÍCÍ KNIHY