Životný náboj eBook

Fatimma.cz Životný náboj Image

INFORMACE

Trávit čas knihou Životný náboj! Na našem webu fatimma.cz najdete knihu Životný náboj a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2013

NÁZEV SOUBORU: Životný náboj.pdf

VELIKOST SOUBORU: 7,65 MB

ISBN: ",

POPIS
Praktický návod, ako sa nabiť energiou a chuťou žiťBola tmavá, vlhká karibská noc, keď sa krvácajúci Brendon Burchard vytackal z havarovaného auta. V tú noc dostal lekciu zo svojej smrteľnosti. Zistil, že na konci cesty sa všetci raz budeme pýtať: “Žil som vôbec? Miloval som? Ovplyvnil som niekoho život? Znamenal som pre niekoho niečo?”Keď tieto otázky dostihli Brendona, rozhodol sa, že ak sa uzdraví, bude žiť naplno a pomôže miliónom ľudí, aby boli aktívnejší a prežili naplnený život. V nasledujúcich rokoch pozoroval svoje okolie, aj život vo vzdialených krajinách, kde prednášal, a zistil, že emocionálna energia sveta sa znižuje, ľudia sú vystresovaní, nespokojní a chcú od života viac. Napriek tomu, že väčšina z nich má všetko, čo “potrebuje” na to, aby bola šťastná, ľudia iba zriedkakedy pocítia takú úroveň vzrušenia, angažovanosti a uspokojenia, akú si zaslúžia. Brendon Burchard preto vo svojej knihe Životný náboj ponúka spôsob, podľa neho jedinú účinnú cestu, ako tento stav zmeniť. Ide o desať krokov aktivácie energiou nabitého a skutočne prežívaného života.Ukážka textu z knihyVON Z TEMNOTYV p riebehu ostatných pätnást i c h rokov som mohol ako študenta kouč v oblasti vysokej výkonnosti pozorovať dramatické zmeny,ktoré môžu ľudia urobiť vo svojom každodennom živote, keď sa rozhodnúvystúpiť zo sivej prostrednosti svojej nenaplnenej existencie.Videl som aj to, ako si ľudia, ktorí už mali šťastný život, posilnili radosťa spokojnosť na úroveň, o ktorej dovtedy iba snívali. Bez ohľaduna to, aká je vaša situácia, bude prínosné, ak si skôr či neskôr urobíteobraz o tom, aký život žijete a ktoré črty vašej osobnosti vás priviedlik takémuto životu. Toto majte na pamäti, keď začnete skúmať triveľmi odlišné spôsoby života.Tri spôsoby životaŽivot naplnený životným nábojom sa veľmi líši od života, aký vedieväčšina ľudí. Nie je to preto, žeby bol nedosiahnuteľný, ale skôrpreto, lebo ľudia zriedka rozmýšľajú o svojej energii a zapojení sado života z dlhodobého hľadiska – teda o tom, čo budeme nazývať„úrovňou životného náboja“. Strategicky si ju neriadia, nerozmýšľajúo svojich životoch takýmto spôsobom, pretože väčšina z nich sasnaží nazbierať dostatok energie, aby zvládli svoje rušné, vyčerpávajúcedni. Trmácajú sa od jedného týždňa k druhému, len sasnažia dožiť sa víkendu, kedy sa budú môcť zvaliť na gauč aleborobiť niečo, čo naozaj chcú. Často nechápu, že zaneprázdnenosť imskresľuje pohľad na to, čo je reálne alebo možné. Keď nevidíte ďalej,ako za svoj denný plán, len ťažko uvidíte celý obraz o tom, kým stesa stali a kam smerujete.Niekedy je dobré zastaviť sa uprostred všetkého toho bláznovstva,zdvihnúť hlavu od práce alebo obrazovky počítača a spýtaťsa seba samých na celkový pocit a kvalitu svojho života. Mali bysme vyhodnotiť úroveň svojho životného náboja a položiť si otázku,či nás skutočne nadchýnajú naša súčasnosť a vyhliadka na našubudúcnosť.Cítiť sa plný životného náboja znamená cítiť spolupatričnosť, aktivitu,nadšenie. Som presvedčený, že po tom túži každý. Naše hladinyenergie majú dve vlastnosti: kvalitu a intenzitu. Kvalita emočnéhonáboja, ktorý v živote máme, môže byť pozitívna alebo negatívnaa jeho intenzita môže byť nízka (sotva počuteľná) alebo vysoká(spustená na plnú silu). Takže v ideálnom prípade by sme všetci malimať svoj životný náboj primerane intenzívny a pozitívny. Máte hovšak? Sú kvalita a intenzita náboja, ktorý pociťujete každý deň svojhoživota, skutočne také, ako by ste chceli zažiť? Má náboj, ktorývydávate v práci, takú kvalitu a intenzitu, aby inšpiroval vás a vašichspolupracovníkov? Vyjadrujú intenzita a kvalita náboja, ktorý poskytujetesvojej partnerke/svojmu partnerovi, deťom, dostatočne vášobdiv a vašu lásku, ktorú k nim cítite?Po pätnástich rokoch štúdia správania sa ľudí som dospel k poznatku,že ľudia zvyknú žiť jedným z troch typov života. Vy dnes tiežžijete jedným z týchto typov a môžete sa rozhodnúť, či ho budeteudržiavať taký, aký je, alebo ho budete ďalej rozvíjať, alebo ho úplnezmeníte. Prejdime si všetky tri cesty, aby sme vedeli lepšie odlíšiťplný život, život s vnútorným nábojom, od iných typov života. Potomsa budeme venovať tomu, ako ho vybudovať.Ži vot v kl ietkeMnohí ľudia prežívajú život obmedzený klietkou minulosti aleboočakávaniami druhých. Nikdy sa neodvážili skúsiť niečo neznámealebo zrušiť hranice, ktoré si postavili sami alebo im ich postaviliiní. Pretože dovolili iným ľuďom alebo minulosti, aby určili to, kýmsú, ich identita je uzavretá v tesnej skrinke presvedčení o tom, čo jepre nich možné. Preto sú ich životné skúsenosti a každodenné myšlienky,pocity a správanie obmedzené. Vo všeobecnosti sa cítia byťpripútaní k miestu, kde sú, zviazaní zážitkami, ktoré nikdy nedokázaliprekonať, riadení včerajšími výsledkami, vystrašení, že by mohlisklamať svojich pánov – pánov, ktorí existujú možno len v ich mysli.Často majú pocit, že svet ich prinútil k istému spôsobu existenciea nedovolí im uniknúť – pripútava ich k falošným alebo nesprávnymočakávaniam, predpokladom a nálepkám.Od narodenia nás metódou biča a cukru nútia robiť to, čo chcúod nás iní. Naši „manipulátori“ alebo opatrovatelia chcú, aby smesvetu predstavili určitý výzor alebo identitu. Niekedy nám sľubujúodmenu lásky a akceptácie, ak sa budeme správať tak, ako chcú oni.Inokedy sú však tvrdší. Konečný výsledok je nevyhnutne ten, že našesprávanie a želania prispôsobujeme tak, aby nás okolie odmenilo. Pourčitom čase sa táto skutočnosť stane pre nás prijateľná a stane sanaším bežným spôsobom života. Pokiaľ sa nám dostávajú pozornosť,starostlivosť a odmena, život v klietke má niečo do seba.Takto sa cítila Moriah, moja niekdajšia klientka – chytená v pascipre svoju túžbu získať ocenenie a lásku druhých. Keď som s ňou začalpracovať, stále sa sťažovala: „Nikto mi nerozumie, nikto mi nedávašancu – som väzňom toho, čo chcú iní a čo si o mne myslia.“ Napriektomu sa však nikdy neodvážila zdvihnúť hlavu a vyjadriť svojuosobnosť alebo vysloviť, čo chce od života. Chodila do školy, ktorújej vybrali rodičia, nastúpila do zamestnania, o ktorom jej priateliausúdili, že je pre ňu vhodné, a presťahovala sa do mesta, v ktoromchcel vždy žiť jej partner (a ktoré ona tajne nenávidela). Pohybovalasa, hovorila a konala tak, ako si myslela, že to jej priatelia od nejočakávajú, a nikdy sa neodvažovala odkloniť sa od rutiny, pretožesa obávala neúspechu a odsúdenia druhými. Celý jej život odrážalželania iných ľudí a ona nebola nikdy dosť silná na to, aby sa pozrelado zrkadla a spýtala sa, čo naozaj chce.To je uväznený, poslušný život. V určitom momente sme všetcizažili jeho dusivý tlak. Cítili sme sa uzamknutí, kontrolovaní, neschopnídostať sa von. Nie každému z nás sa podarilo vyslobodiť saa je smutné, že niektorým sa to ani nikdy nepodarí.Sú len dva spôsoby, ako sa dostať z klietky von. Prvý spôsob je, keďživot túto klietku šťastnou náhodou alebo riadením osudu prevráti,rozbije našu pohodlnú existenciu a klietku natrvalo otvorí. Druhýspôsob, ako sa vyslobodiť z klietky, je vedomé úsilie, to si všakvyžaduje nesmiernu osobnú snahu. Podarí sa nám to vtedy, keď sakonečne odhodláme opustiť svoju existenciu obmedzovanú strachoma názormi iných ľudí a uvedomíme si, že život môže znamenať viac,ako byť stlačení v klietke želaní iných. Stačí, aby sme urobili jedinúvec, ktorá doteraz každému pomohla vytvoriť si iný osud: vedome sivyberme nový sebaobraz a nový život a usilujme sa uskutočniť ho tak,že svoje myšlienky a správanie trvalo zameriame týmto smerom.
STÁHNOUT ČÍST
Životný náboj Praktický návod, ako sa nabiť energiou a ...
Kupte knihu Životný náboj (Brendon Burchard) s 4 % slevou za 257 Kč v ověřeném obchodě. Prolistujte stránky knihy, přečtěte si recenze čtenářů, nechte si doporučit podobnou knihu z nabídky více než 20 miliónů titulů.
Životný náboj - Brendon Burchard, brožovaná vazba ...
Kniha Životný náboj iba za 9,29 € v internetovom kníhkupectve KNIHY PRE KAŽDÉHO s.r.o.
SOUVISEJÍCÍ KNIHY