Medzi mnohoznačnosťou a presnosťou eBook

Fatimma.cz Medzi mnohoznačnosťou a presnosťou Image

INFORMACE

Hledáte knihu Medzi mnohoznačnosťou a presnosťou? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 1993 a autorem je Stanislav Rakús? Přečtěte si knihy online na našem webu fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 1993

NÁZEV SOUBORU: Medzi mnohoznačnosťou a presnosťou.pdf

VELIKOST SOUBORU: 2,32 MB

ISBN: 9788085515067

POPIS
Rakúsov súbor štúdií je príspevkom k otázkam povahy umeleckého textu a možnostiam jeho literárnovedného uchopenia. Autor si všíma živé fungovanie komunikačnej triády, predovšetkým priestor medzi autorom a výsledkom. V tomto zmysle sa jeho práca prostredníctvom interpretácie konkrétnych textov sústreďuje najmä na výskum umeleckej metódy.Medzi mnohoznačnosťou a presnosťouLiteratúra je kombinácia vypovedaného a nevypovedaného, viditeľného a neviditeľného; podobne ako mlčiaca tvár zasiahnutého človeka, no na svoj spôsob, cez médium slov smeruje k skrytým a nevyjadriteľným vnútorným priestorom, ktoré, akokoľvek odhaľované, nebudú nikdy zbavené tajomstva. Literatúra vytvára, ako sme to sledovali na materiáli epickej prózy, intenzívne zóny ticha, inokedy zas – tak to býva v lyrike – siaha energiou nezrozumiteľného jazyka tam, kde nemá logická konštrukcia prístup. A ako je to v dráme? Aj v nej, výrazne to badať v aristotelovsky katarznom zameraní tragického žánru, smerujú slová k mlčaniu.Tajomstvo ako trvalý znak umenia zasahuje aj autora a čitateľa literárneho diela, ktoré – svojím vznikom a odlišnosťou príbuzné tajomnému zrodu a odlišnosti ľudských tvárí – prechádza z času do času, z priestoru do priestoru ako svedectvo o originalite človeka.
STÁHNOUT ČÍST
Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
Kniha: Medzi mnohoznačnosťou a presnosťou (Stanislav Rakús). Nakupujte knihy online vo vašom obľúbenom kníhkupectve Martinus!
Prozaik a literárny vedec Stanislav Rakús jubiluje, dožíva ...
Životopis. Narodil sa v rodine krajčíra a vzdelanie získaval v Trnave a v Prešove, kde v rokoch 1957 - 1961 študoval na Vysokej škole pedagogickej odbor slovenčina - ruština. V rokoch 1963 - 1964 pracoval ako učiteľ v Trebišove, v rokoch 1964 - 1969 v Košiciach.V rokoch 1966 - 1968 pôsobil tiež ako externý dramaturg Štátneho bábkového divadla v Košiciach.
SOUVISEJÍCÍ KNIHY