Medovice a včely eBook

Fatimma.cz Medovice a včely Image

INFORMACE

Trávit čas knihou Medovice a včely! Na našem webu fatimma.cz najdete knihu Medovice a včely a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2005

NÁZEV SOUBORU: Medovice a včely.pdf

VELIKOST SOUBORU: 4,99 MB

ISBN: 8020903321

POPIS
Medovice je... sladká tekutina, kterou sbírají včely na jehličí, listech a větévkách rostlin. Přinášejí ji do úlu a tvoří z ní med, který je znám pod názvem „lesní“. Medovice je bohatým zdrojem včelí snůšky a závisí na ní úspěch včelaření v lesnatých oblastech naší země. Autor do této příručky shrnul své celoživotní praktické zkušenosti i teoretické poznatky o hmyzu produkujícím medovici. Kromě základů biologie tohoto hmyzu se zabývá i činiteli, kteří ovlivňují medovicovou snůšku. Jednotliví producenti medovice jsou popsáni přehledně podle živných dřevin, to včelařům velmi usnadní orientaci v této problematice. Kniha poskytuje mnoho praktických rad, jak tento významný zdroj snůšky prakticky využít pro maximální výnos ze včelaření. Text je doplněn originálními snímky producentů medovice, kresbami a rozsáhlými přehledy včelařsky významných rostlin i producentů medovice.
STÁHNOUT ČÍST
Včely během roku - O včelách - Domácí včelařství
Včela medonosná Apis mellifera L., 1758 patří mezi blanokřídlý hmyz.Jde o jednoho z nejznámějších zástupců společenského hmyzu.. Druh vznikl pravděpodobně extrémní geografickou izolací (alopatrická speciace) od mateřské populace včely východní, a to v době evolučně „nedávné" - asi před 10 000 lety (Oldroyd 1999). ...
MEDOVICE A VČELY | Aukro
Medovice a včely Autor: Oldřich Haragsim V této knížce se dozvíte celoživotní poznatky autora o hmyzu produkujícím medovici. Základy biologie tohoto hmyzu i faktory ovlivňující medocicovou snůšku. Jednotlivý producenti jsou zde přehledně rozčleněni podle dřevin na nichž se vyskytují.
SOUVISEJÍCÍ KNIHY