Metropolitní plán eBook

Fatimma.cz Metropolitní plán Image

INFORMACE

Hledáte knihu Metropolitní plán? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2018 a autorem je Roman Koucký? Přečtěte si knihy online na našem webu fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2018

NÁZEV SOUBORU: Metropolitní plán.pdf

VELIKOST SOUBORU: 5,66 MB

ISBN: 9788087931783

POPIS
Návrh Metropolitního plánu v praktickém „kapesním“ formátu 11 x 22 cm, který je možné mít stále při sobě. Atlas obsahuje závaznou část Metropolitního plánu – textovou část a hlavní výkres v měřítku 1 : 10 000. Pro potřeby široké veřejnosti vydává IPR Praha.Metropolitní plán bude novým územním plánem hlavního města Prahy, který reaguje na výzvy 21. století. Pořizovatelem Metropolitního plánu je odbor územního rozvoje Magistrátu hlavního města Prahy, zpracovatelem Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy. Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy je hlavním koncepčním pracovištěm Prahy v oblasti architektury, urbanismu, rozvoje a tvorby města. Zpracovává a koordinuje dokumenty v oblasti strategického a územního plánování a rozvoje, veřejného prostoru a dokumenty dopravní, technické, krajinné a ekonomické infrastruktury.
STÁHNOUT ČÍST
Jaký by měl být nový Metropolitní územní plán? - Praha.cz
Metropolitní plán je územním plánem pro celé hlavní město Prahu a je nutné, aby byl aplikován a uplatňován všude jednotně. Tato samozřejmá věc je v prostředí hlavního města Prahy zdůrazněna z důvodu administrativně správního členění hlavního města, které je zakotveno v § 3 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů ...
Územní plán sídelního útvaru hlavního města Prahy (Portál ...
Metropolitní plán není první snahou o změnu dosluhujícího územního plánu. S přípravami se začalo v roce 2007 a hotovo mělo být tři roky poté. Koncept územního plánu z roku 2009 byl ale natolik špatný, že se zrhoutil pod tíhou více než 17000 připomínek od lidí, zástupců veřejnosti, sdružení i městských částí.
SOUVISEJÍCÍ KNIHY