Zamestnanecké diela eBook

Fatimma.cz Zamestnanecké diela Image

INFORMACE

Trávit čas knihou Zamestnanecké diela! Na našem webu fatimma.cz najdete knihu Zamestnanecké diela a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2013

NÁZEV SOUBORU: Zamestnanecké diela.pdf

VELIKOST SOUBORU: 6,52 MB

ISBN: 9788080579890

POPIS
Problematika zamestnaneckých diel ako výsledkov tvorivej duševnej činnosti, ktoré vytvorili zamestnanci pri plnení záväzkov z pracovnoprávnych vzťahov, je veľmi široká a zasahuje do oblastí autorského, pracovného i občianskeho a obchodného práva. Autor ju analyzoval najmä z hľadiska autorského práva, pričom osobitne rozobral zamestnanecké diela s charakterom: - literárnych, vedeckých a umeleckých diel a umeleckých výkonov, - vynálezov, úžitkových vzorov, dizajnov a topografií polovodičových výrobkov. Právne úpravy oboch skupín zamestnaneckých diel sú rozdielne, pretože kým literárne, vedecké a umelecké diela i umelecké výkony (resp. subjektívne absolútne práva k nim) vznikajú na bezformálnom princípe, vynálezy, úžitkové vzory, dizajny a topografie polovodičových výrobkov (resp. subjektívne absolútne práva k nim) vznikajú na formálnom princípe. Dielo je určené najmä právnikom a študentom, mzdovým a personálnym útvarom.
STÁHNOUT ČÍST
Dielo - Zamestnanecké diela | Literárne informačné centrum
V článku sa dozviete, čo je autorské právo a práva s ním súvisiace, ako vznikajú, aké sú spôsoby použitia diela, čo sú majetkové práva, kto ich vykonáva a ako sa udeľuje súhlas na použitie diela, resp. v ktorých prípadoch sa súhlas na použitie diela nevyžaduje.
Lexforum.cz - Jakub Jošt: Zamestnanecké dielo a obmedzenia ...
Zamestnanecké dielo a obmedzenia osobnostných práv. Jakub Jošt, 24. 02. 2015 v 19:07. Predstavme si, že zamestnanec vytvorí v rámci svojho pracovného pomeru počítačový program. Program sa celý nachádza na pracovnom notebooku zamestnanca. ... teda odplatným vyslovením súhlasu s použitím diela podľa § 40 v spojení s § 50 ...
SOUVISEJÍCÍ KNIHY