Zákon o vinohradnictví a vinařství eBook

Fatimma.cz Zákon o vinohradnictví a vinařství Image

INFORMACE

Trávit čas knihou Zákon o vinohradnictví a vinařství! Na našem webu fatimma.cz najdete knihu Zákon o vinohradnictví a vinařství a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: none

NÁZEV SOUBORU: Zákon o vinohradnictví a vinařství.pdf

VELIKOST SOUBORU: 4,91 MB

ISBN: 9788073577056

POPIS
Komentář zákona č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství, ve znění pozdějších předpisů směřuje na výklad podmínek provozování vinohradnictví a vinařství v České republice, a to včetně zapracování výkladu posledně přijaté novely v podobě zákona č. 256/2011 Sb., která zapracovává do předpisu poslední reformu společného trhu s vínem v Evropské unii.Výklad je rozdělen do čtyř základních bloků. První část je věnována předmětu právní úpravy, vymezení vztahu k zákonu č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a vymezení základních pojmů. Druhá část se koncentruje na vinohradnictví včetně problematiky stanovených pěstitelských oblastí, hektarového výnosu a správy produkčního potenciálu. Třetí část komentuje vinařství se zaměřením na obecné povinnosti výrobců, povolené enologické postupy a označování produktu včetně požadavků na ně kladených. Čtvrtá část se zaměřuje na zatřídění produktu, dozor a odpovědnost včetně sankcí, Registr a Vinařský fond.
STÁHNOUT ČÍST
Zákon 321/2004 Sb. - o vinohradnictví a vinařství a o ...
tvořené nejen zákonem č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a ozměně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o vinohradnictví a vinařství), ale ivíce než desítkou přímo aplikovatelných nařízení Evropské unie srozumitelný výklad.
Manuál k prodeji vína (Vinařský zákon)
Zákon č. 321/2004 Sb. - o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství) úplné a aktualní znění
SOUVISEJÍCÍ KNIHY