Romská otázka eBook

Fatimma.cz Romská otázka Image

INFORMACE

Hledáte knihu Romská otázka? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2012 a autorem je Klára A. Samková? Přečtěte si knihy online na našem webu fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2012

NÁZEV SOUBORU: Romská otázka.pdf

VELIKOST SOUBORU: 9,53 MB

ISBN: 9788087579039

POPIS
„Romská otázka“ je populárně pojatá, avšak na vědeckých základech postavená práce, zabývající se psychologickými příčinami sociálního vyloučení Romů.Svou předmluvou práci podpořili Fedor Gál a prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc.Autorka se touto prací dostává do závěrečné polohy ve své snaze o uchopení tématu a porozumění romské problematice vůbec, v České republice zvláště. Ideovou kostru práce tvoří publikace známého amerického profesora psychiatrie Irvina D. Yaloma „Existenciální psychoterapie“, v níž se autor zabývá čtyřmi velkými tématy lidského života – smrtí, svobodou, existenciální izolací a absencí smyslu života. „Romská otázka“ Yalomova odborného a metodologického vedení využívá a v definovaných okruzích je osobitým způsobem vztahuje k životním pocitům české a slovenské romské komunity.Ve svém výkladu ve skloubené podobě autorka využívá širších poznatků práva, filosofie i psychologie i osobní znalosti romské komunity. Zároveň však usiluje o zachování racionálního odstupu, umožňujícího i emocionálně vypjaté osobní zkušenosti intelektuálně analyzovat, uvést do zcela nových logických souvislostí a nastínit východiska pro skutečná řešení soužití romské menšiny a majoritní společnosti.Výklad dochází k závěrům, že řešení problematiky sociálního vyloučení Romů pouze nástroji sociální práce je již od začátku odsouzeno k nezdaru, neboť sociální práce některé symptomatické projevy pouze zneviditelňuje, neodstraňuje však hlubinnou příčinu sociální vyloučenosti.Práce odmítá tvrzení, dle kterého ti členové české společnosti, kteří protestují proti současnému uspořádání a tzv. řešení romské otázky, jsou rasisté.Naopak, je potřeba hledat důvody současného neúspěchu dosavadních programů a kritiku vládních programů není možno zaměňovat pod záminkou falešného humanismu s rasismem. Na druhou stranu je nutno přiznat, že složité problémy nemají jednoduchá řešení a není možné dlouhodobě v demokratické společnosti připustit, aby sliby snadných řešení romské otázky se staly výtahem k politickým postům – a to prostě proto, že ze systémového hlediska tyto sliby nemohou být splněny.Z naznačeného úhlu pohledu nezbývá, než způsoby dosavadního „řešení“ romské otázky vládou České republiky jako celek odmítnout. Předkládaná práce přináší nové paradigma, umožňující vytvořit východisko k hledání jiných strategií pro řešení romské otázky, strategií od oněch dosavadních odlišných. Strategií s reálnou nadějí na skutečný a trvalý úspěch.
STÁHNOUT ČÍST
ROMSKÁ OTÁZKA - Klára A. Samková od 108 Kč - Heureka.cz
Romská otázka byla aktuální již před válkou. Vygradovala v Osvětimi 3.7.2019 13.5.2020 Hana Komiňová Druhá světová válka , Historie , Hrůzy 2. světové války , Kočovníci , Osvětim , Rasismus
Otázka romská - Sociologická encyklopedie
„Romská otázka" se k Romům vztahuje v Yalomem definovaných okruzích, a to zejména s ohledem na životní pocity české a slovenské romské komunity. Ve svém výkladu užívám ve skloubené podobě širších poznatků práva, která jsou mým vlastním oborem, filosofie i psychologie, stejně jako faktu, že jak z titulu ...
SOUVISEJÍCÍ KNIHY