Mikroekonómia eBook

Fatimma.cz Mikroekonómia Image

INFORMACE

Trávit čas knihou Mikroekonómia! Na našem webu fatimma.cz najdete knihu Mikroekonómia a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2015

NÁZEV SOUBORU: Mikroekonómia.pdf

VELIKOST SOUBORU: 2,96 MB

ISBN: 9788089710126

POPIS
Predkladaná knižná publikácia predstavuje štvrté rozšírené vydanie vysokoškolskej učebnice, ktorá je určená predovšetkým študentom Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave, ale aj širšej verejnosti zaujímajúcej sa o klasické mikroekonomické témy a problémy, ako aj o možnosti ich riešenia.Kniha ponúka výklad súčasnej mikroekonomickej teórie v štruktúre, ktorá zodpovedá väčšine štandardných zahraničných učebníc z tejto oblasti. Autori sa zamerali na dôležité otázky mikroekonómie, ktoré sústredili do piatich častí tak, aby čitateľ získal dostatok teoretických poznatkov o racionálnom rozhodovaní trhových subjektov v modernej trhovej ekonomike.
STÁHNOUT ČÍST
Mikroekonómia Zbierka príkladov - Eleonora Fendeková ...
Mikroekonómia (z gr. mikros- malý)- skúma správanie sa jednotlivých ekonomických subjektov (firmy)- vychádza z ich cieľa- => skúmanie zdola Rozdiel medzi makroekonómiou a mikroekonómiou je v tom čo objasňujú, napr. mikroekonómia - ceny na jednotlivých trhoch makroekonómia - priemernú hladinu cien
Mikroekonomie 1 - ekospace.cz
Mikroekonómia Oligopoly a regulované monopoly Monografia poskytuje relatívne komplexný pohľad na problematiku mikroekonomickej analýzy trhov nedokonalej konkurencie ako nástroja na analytické skúmanie a riadenie hospodárskych procesov na mikroekonomickej a odvetvovej úrovni. Hlavným cieľom monografie je sprístupniť v kompaktnej ...
SOUVISEJÍCÍ KNIHY