Matematika pro 5. ročník základní školy eBook

Fatimma.cz Matematika pro 5. ročník základní školy Image

INFORMACE

Hledáte knihu Matematika pro 5. ročník základní školy? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2017 a autorem je Zdeňka Uzlová? Přečtěte si knihy online na našem webu fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2017

NÁZEV SOUBORU: Matematika pro 5. ročník základní školy.pdf

VELIKOST SOUBORU: 3,92 MB

ISBN: 9788072355754

POPIS
Učebnice je součástí nové ucelené řady učebnic matematiky pro výuku na 1. stupni ZŠ. Obsahuje učivo: přirozená čísla do milionu – počítání s kalkulačkou, porovnávání a zaokrouhlování čísel, písemné sčítání a odčítání, násobení jednociferným a dvojciferným číslem, dělení jednociferným číslem, vztahy mezi čísly, římské číslice, jednotky délky, hmotnosti, obsahu, objemu a času, zlomky, diagramy, aritmetický průměr, přímá úměrnost, rýsování – kolmice a rovnoběžky, pravoúhlý trojúhelník, kružnice, kruh, obvod a obsah čtverce a obdélníku, obvod trojúhelníku, grafický součet, rozdíl a násobek úseček, osa – úsečky, souměrnosti, povrch a síť krychle a kvádru.
STÁHNOUT ČÍST
ZÁKLADNÍ ŠKOLA - učební osnovy
Matematika pro 3. ročník základní školy - Pracovní sešit 2. Miroslava Čížková. kniha 75 Kč. Do košíku Matematika pro 5. ročník ZŠ 3. díl. Jaroslava Justová ...
Matematika pro 5.ročník základní školy - pracovní sešit 2 ...
Matematika pro 5.ročník základní školy RVP: učebnice Učebnice je součástí nové ucelené řady učebnic matematiky pro výuku na 1. stupni ZŠ. Obsahuje učivo: přirozená čísla do milionu - počítání s kalkulačkou, porovnávání a zaokrouhlování čísel, písemné sčítání a odčítání, násobení jednociferným a ...
SOUVISEJÍCÍ KNIHY