Smlouva o tichém společenství eBook

Fatimma.cz Smlouva o tichém společenství Image

INFORMACE

Trávit čas knihou Smlouva o tichém společenství! Na našem webu fatimma.cz najdete knihu Smlouva o tichém společenství a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2011

NÁZEV SOUBORU: Smlouva o tichém společenství.pdf

VELIKOST SOUBORU: 5,31 MB

ISBN: 9788073576103

POPIS
Kniha Smlouva o tichém společenství je první monografickou publikací věnovanou tichému společenství na českém knižním trhu. Jejím autorem je Jaromír Kožiak.Je výrazně prakticky zaměřená a má sloužit jako právní příručka právníkům, kteří se s tímto smluvním typem setkávají při své činnosti, tedy především advokátům, soudcům a notářům.Obsah zahrnuje jak obecnější otázky, mezi které se řadí například základní charakteristika tohoto smluvního typu, výčet jiných právních nástrojů, kterými lze dosáhnout podobných výsledků, a především výklad dotýkající se podstatných částí této smlouvy a rozlišování mezi kogentními a dispozitivními prvky tichého společenství, tak i velmi detailní rozbor jednotlivých specifických institutů vlastních této smlouvě.Publikace obsahuje také vzor smlouvy o tichém společenství s komentářem a řadu vzorových ustanovení, s jejichž pomocí lze smlouvu upravit přesně pro vaše potřeby.
STÁHNOUT ČÍST
Smlouva o tichém společenství - Vzory zdarma
Smlouva o tichém společenství tak nabízí podnikatelům další právní možnost, jak zapojit třetí osoby do svého podnikání. Je samozřejmě otázkou, jestli nová právní úprava povede k většímu využití tohoto institutu. Mgr. Tereza Leníčková, advokátní koncipientka. Dvořák Hager & Partners, advokátní kancelář, s.r.o.
Smlouva o tichém společenství VZOR - iPodnikatel.cz
Smlouva o tichém společenství musí být pod sankcí neplatnosti uzavřena písemně a musí v ní být specifikován vklad tichého společníka. Předmětná smlouva je i zde v rozporu se základním ustanovením § 673 odst. 1 obch. zák., a je proto dle § 39 obč. zák. neplatná.
SOUVISEJÍCÍ KNIHY