Smlouva o tichém společenství eBook

Fatimma.cz Smlouva o tichém společenství Image

INFORMACE

Smlouva o tichém společenství je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Jaromír Kožiak. Přečtěte si s námi knihu Smlouva o tichém společenství na fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2011

NÁZEV SOUBORU: Smlouva o tichém společenství.pdf

VELIKOST SOUBORU: 6,20 MB

ISBN: 9788073576103

POPIS
Kniha Smlouva o tichém společenství je první monografickou publikací věnovanou tichému společenství na českém knižním trhu. Jejím autorem je Jaromír Kožiak.Je výrazně prakticky zaměřená a má sloužit jako právní příručka právníkům, kteří se s tímto smluvním typem setkávají při své činnosti, tedy především advokátům, soudcům a notářům.Obsah zahrnuje jak obecnější otázky, mezi které se řadí například základní charakteristika tohoto smluvního typu, výčet jiných právních nástrojů, kterými lze dosáhnout podobných výsledků, a především výklad dotýkající se podstatných částí této smlouvy a rozlišování mezi kogentními a dispozitivními prvky tichého společenství, tak i velmi detailní rozbor jednotlivých specifických institutů vlastních této smlouvě.Publikace obsahuje také vzor smlouvy o tichém společenství s komentářem a řadu vzorových ustanovení, s jejichž pomocí lze smlouvu upravit přesně pro vaše potřeby.
STÁHNOUT ČÍST
tichý společník | tiché společenství | tichá společnost
Smlouva o tichém společenství translation in Czech-English dictionary. Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.
Smlouva o tichém společenství - praktická studie se vzorem ...
Smlouva o tichém společenství v souladu s § 2747 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a ve znění pozdějších předpisů. Tichý společník se zavazuje na základě této smlouvy o tiché společnosti zavazuje podnikateli poskytnout za níže uvedených podmínek vklad, jenž je specifikován a podílet se tak na ...
SOUVISEJÍCÍ KNIHY