Tabuľky a informácie pre dane a podnikanie 2016 eBook

Fatimma.cz Tabuľky a informácie pre dane a podnikanie 2016 Image

INFORMACE

Tabuľky a informácie pre dane a podnikanie 2016 je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Dušan Dobšovič. Přečtěte si s námi knihu Tabuľky a informácie pre dane a podnikanie 2016 na fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2016

NÁZEV SOUBORU: Tabuľky a informácie pre dane a podnikanie 2016.pdf

VELIKOST SOUBORU: 4,65 MB

ISBN: 9788081683701

POPIS
Obľúbená príručka v praktickom vreckovom formáte prináša prehľad najdôležitejších ustanovení, sadzieb, čísiel, termínov a pojmov z oblasti daní, cestovných náhrad, účtovníctva, zdravotného a sociálneho poistenia, pracovnoprávnych vzťahov, financií, ako aj daňovej politiky v Európskej únii. Tabuľky a dalšíe prehľady sú určené všetkým, ktorí potrebujú jednoduchý a rýchly prístup k dôležitým údajom, predovšetkým účtovníkom, daňovým poradcom, audítorom a podnikateľským subjektom. Výnimočnosť a obľúbenosť publikácie preveril čas a v portfóliu vydavateľstva Wolters Kluwer sa právom zaradila medzi najpredávanejšie tituly.V 11. vydaní príručky napríklad nájdete:lehoty v daňovom konaní,platenie preddavkov na daň z príjmov,odpočítateľné a neodpočítateľné položky od základu dane,odpisové skupiny,nezdaniteľné časti základu dane,registračnú povinnosť k DPH, určenie miesta zdaniteľného obchodu,sadzby stravného pri tuzemských a zahraničných pracovných cestách,náhrady za používanie motorových vozidiel pri pracovnej ceste,účtovú osnovu pre podnikateľov,minimálnu mzdu a minimálne mzdové tarify,prehľad poistných odvodov na zdravotné a sociálne poistenie,nemocenské a sociálne dávky, dôchodky,prehľad judikatúry SD EÚ z daňovej oblasti,mnoho ďalších dôležitých informácií.
STÁHNOUT ČÍST
Tabuľky a informácie pre dane a podnikanie 2016 (Dušan ...
Kniha: Tabuľky a informácie pre dane a podnikanie 2016 Autor: Dušan Dobšovič Obľúbená príručka v praktickom vreckovom formáte prináša prehľad najdôležitejších ustanovení, sadzieb, čísiel, termínov a pojmov z oblasti daní, cestovných náhrad, účtovníctva, ...
Tabuľky a informácie pre dane a podnikanie 2017 | Odborná ...
Obľúbená príručka v praktickom vreckovom formáte prináša prehľad najdôležitejších ustanovení, sadzieb, čísiel, termínov a pojmov z oblasti daní, cestovných náhrad, účtovníctva, zdravotného a sociálneho poistenia, pracovnoprávnych vzťahov, financií, ako aj daňovej politiky v Európskej únii. Tabuľky a dalšíe prehľady sú určené všetkým, ktorí potrebujú ...
SOUVISEJÍCÍ KNIHY