Dejiny benediktínskeho opátstva v Hronskom Svätom Beňadiku do roku 1565 eBook

Fatimma.cz Dejiny benediktínskeho opátstva v Hronskom Svätom Beňadiku do roku 1565 Image

INFORMACE

Trávit čas knihou Dejiny benediktínskeho opátstva v Hronskom Svätom Beňadiku do roku 1565! Na našem webu fatimma.cz najdete knihu Dejiny benediktínskeho opátstva v Hronskom Svätom Beňadiku do roku 1565 a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2015

NÁZEV SOUBORU: Dejiny benediktínskeho opátstva v Hronskom Svätom Beňadiku do roku 1565.pdf

VELIKOST SOUBORU: 1,61 MB

ISBN: 9788374908900

POPIS
Benediktínske opátstvo v Hronskom Svätom Beňadiku patrilo už od svojho založenia k najvýznamnejším a najbohatším cirkevným inštitúciám v Uhorskom kráľovstve. Dôležitú úlohu zohrával tento kláštor aj v rámci benediktínskej rehole, a to najmä v 14. storočí, ktoré bolo obdobím jeho najväčšieho rozmachu. Jeho významu zodpovedalo aj postavenie jeho opátov, ktorí boli poverovaní rôznymi diplomatickými úlohami, či už zo strany uhorských panovníkov alebo pápežov. Napriek uvedenému v slovenskej historiografii dosiaľ chýba ucelené spracovanie jeho dejín. Cieľom tejto práce bude napraviť aspoň čiastočne tento stav a opísať jeho dejiny z rôznych hľadísk, nakoľko nám to umožňujú dostupné pramene a literatúra. Chronologicky je práca vymedzená rokmi 1075, teda založením kláštora, a 1565, keď došlo k faktickému zániku benediktínskeho opátstva.
STÁHNOUT ČÍST
február 2017 - KORENE.SK
Slovensko, Európa a svet na starých mapách a v grafických vyobrazeniach historických tlačí 15. až 18. storočia JANKOVIČ, Ľubomír: Slovensko, Európa a svet na starých mapách [...] júl 2017
Dejiny benediktínskeho opátstva v Hronskom Svätom Beňadiku ...
Dejiny benediktínskeho opátstva v Hronskom Svätom Beňadiku do roku 1565 Prihlásenie; Registrácia; Kontakty. Všetko o nákupe; O firme. Kníhkupectvo; Referencie; Kariéra; Aktuality;
SOUVISEJÍCÍ KNIHY