Území východních Čech od středověku po raný novověk eBook

Fatimma.cz Území východních Čech od středověku po raný novověk Image

INFORMACE

Území východních Čech od středověku po raný novověk je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Ondřej Felcman. Přečtěte si s námi knihu Území východních Čech od středověku po raný novověk na fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2011

NÁZEV SOUBORU: Území východních Čech od středověku po raný novověk.pdf

VELIKOST SOUBORU: 1,13 MB

ISBN: 9788074221064

POPIS
Kniha se zabývá v tematizovaném souboru kapitol různými aspekty prostorových proměn východočeské oblasti. Do území východních Čech autoři zahrnují území několika historických krajů - Hradecka, a to včetně trutnovského manského kraje, Chrudimska a Čáslavska. Jednotlivé kapitoly reflektují přibližně čtyři aspekty územních změn - teritoriální, územně sídelní a územně správní, některé z nich však zahrnují více daných aspektů pospolu. Čtvrtou tematiku předkládá historik umění v podobě analýzy a úvah o pohledech novověkých vlastníků východočeských majetků na území získaných mikroregionů a na jejich dějiny, jak je specifickou mluvou mohla vyjádřit jen architektura. Některá z témat nepracují soustavně s celým územím východních Čech, ale jen s jeho dílčími částmi. Autoři většiny kapitol patří k učitelům a studentům historického pracoviště Filozofické fakulty Univerzity Hradce Králové, členkou kolektivu je však i akademická pracovnice Vratislavské univerzity v polském Slezsku.
STÁHNOUT ČÍST
Kniha Území východních Čech od středověku po raný novověk ...
Území východních Čech ve středověku a raném novověku . Ondřej Felcman a kol., Území východních Čech od středověku po raný novověk.Kapitoly k územně správním dějinám regionu, Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2011. 213 s., ISBN 978-80-7422-106-4
Archeologie východních Čech 12 (2016) - Muzeum východních ...
Území východních Čech od středověku po raný novověk. Celkové hodnocení ...
SOUVISEJÍCÍ KNIHY