První pomoc I eBook

Fatimma.cz První pomoc I Image

INFORMACE

První pomoc I je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Jarmila Kelnarová. Přečtěte si s námi knihu První pomoc I na fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2012

NÁZEV SOUBORU: První pomoc I.pdf

VELIKOST SOUBORU: 7,73 MB

ISBN: 9788024741994

POPIS
Nové vydání úspěšných učebnic první pomoci pro zdravotnické obory, přepracované hlavně na základě principů kardiopulmonální resuscitace podle Guidelines 2010 a doplněné o nejnovější poznatky v oboru. Studentům zdravotnických oborů poskytnou důležité moderní informace a znalosti z oblasti první pomoci při urgentních stavech a pomohou jim splnit studijní požadavky předmětu první pomoc.
STÁHNOUT ČÍST
Úvodní strana - První pomoc do školky
První pomoc - zlomeniny končetin: Zlomeniny horní končetiny Ke zlomeninám horní končetiny dochází při nejrůznějších příležitostech, při práci i při různých volnočasových aktivitách. Často k nim dochází i při autohaváriích nárazem na tvrdé překážky v automobilu (dveře, přístrojová deska apod.) nebo při vypadnutí z vozu pádem na končetiny.
Šokové stavy | První pomoc
První pomoc je v ČR ukotvena také v zákoně. Neposkytnutí první pomoci je definováno jako trestný čin dle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, stanoví dokonce v § 150 a § 151 sankce za neposkytnutí pomoci. Poskytnout první pomoc je dle zákona povinné zejména v těchto případech:
SOUVISEJÍCÍ KNIHY