Pastorální teologie pro laiky eBook

Fatimma.cz Pastorální teologie pro laiky Image

INFORMACE

Pastorální teologie pro laiky je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Aleš Opatrný. Přečtěte si s námi knihu Pastorální teologie pro laiky na fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2017

NÁZEV SOUBORU: Pastorální teologie pro laiky.pdf

VELIKOST SOUBORU: 2,76 MB

ISBN: 9788074652370

POPIS
Čím více se v katolické církvi doceňuje význam obdarování, která každý křesťan dostává, tím více je také třeba mluvit o úkolech, které z toho v oblasti pastorace plynou. Nejde zdaleka jen o opakovaně konstatovaný nedostatek kněží v mnoha zemích, ale o zodpovědné využívání Božích obdarování pro život církve. Všichni pokřtění mají účast na kněžském, prorockém a královském úřadě Kristově. Z toho plynoucí uschopnění a úkoly neplatí jen pro nositele služebného kněžství, ale adekvátním způsobem pro všechny. Nejde o „klerikalizaci laiků“, ale o co nejplnější život mystického těla Kristova, jehož jsou biskupové, kněží, jáhni, řeholníci, řeholnice a laici údy. Proto se jeví jako potřebné zabývat se pastorální teologií v takovém úhlu pohledu, který laikům ozřejmuje pastoraci v církvi a současně pobízí k podílu na pastorační činnosti, která by měla základy v pastorální teologii, přiměřené životním rolím laiků.
STÁHNOUT ČÍST
Kniha Pastorální teologie pro laiky - Aleš Opatrný | Dobré ...
> Pastorální teologie pro laiky-16% sleva. Kniha: Pastorální teologie pro laiky Autor: Aleš Opatrn ý. Na pastorační činnosti církve kromě kněží a řeholníků mají svůj podíl i laici. ...
Pastorální teologie pro laiky - Aleš Opatrný — Kniha.cz
Kupte knihu Pastorální teologie pro laiky od Aleš Opatrný na Martinus.cz. Čtenářské recenze Poštovné nad 999 Kč zdarma Slevy na bestsellery 25 %
SOUVISEJÍCÍ KNIHY