Zákon o verejnom ochrancovi práv eBook

Fatimma.cz Zákon o verejnom ochrancovi práv Image

INFORMACE

Trávit čas knihou Zákon o verejnom ochrancovi práv! Na našem webu fatimma.cz najdete knihu Zákon o verejnom ochrancovi práv a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2019

NÁZEV SOUBORU: Zákon o verejnom ochrancovi práv.pdf

VELIKOST SOUBORU: 9,31 MB

ISBN: 9788057100614

POPIS
Verejného ochrancu práv možno označiť za najmladší kontrolný orgán ochrany práva, a to nielen v našich podmienkach. Kolískou myšlienky ombudsmana je Škandinávia, odkiaľ sa postupom času myšlienka rozptýlila aj do ostatných krajín, a dnes dokonca existuje inštitút euroombudsmana, ktorý zastáva miesto na pôde Európskej únie.Účelom pre rozvoj inštitúcie verejného ochrancu práv bola myšlienka zabezpečenia kontroly orgánov verejnej správy. Práve kontrola orgánov verejnej moci má prispieť k zvýšenej miere kontroly orgánov verejnej správy, má chrániť základné práva a slobody fyzických osôb, a tým posilniť postavenie jednotlivca v štáte. Prostredníctvom ombudsmana je taktiež zabezpečená posilnená kontrola parlamentu nad orgánmi verejnej správy a, samozrejme, vďaka oprávneniu iniciovať legislatívne zmeny je aj tvorcom zlepšenia kontrolných mechanizmov. V podmienkach Slovenskej republiky je verejný ochranca práv konštituovaný ako tzv. ombudsman zákonodarnej moci. Svoje postavenie odvodzuje od Národnej rady Slovenskej republiky, ktorá verejného ochrancu práv volí na funkčné obdobie piatich rokov. Verejný ochranca práv rovnako predkladá Národnej rade Slovenskej republiky pravidelné správy o svojej činnosti.Predkladané komentované spracovanie sa zameriava na zhodnotenie právnych, prierezových a aj mimoprávnych súvislostí zakotvenia, kreácie, pôsobnosti a konkrétnej činnosti verejného ochrancu práv v podmienkach Slovenskej republiky. S ohľadom na veľmi blízku a možno povedať, že rozsahovo prepracovanejšiu úpravu českého verejného ochrancu práv v mnohom načrtáva práve tieto komparatívne súvislosti, ktoré môžu byť len a len pozitívnou inšpiráciou pre slovenskú legislatívu.
STÁHNOUT ČÍST
VOP - Diskriminácia
Veřejný ochránce práv (slovensky Verejný ochranca práv, zkratka VOP) je ombudsman působící na Slovensku.Podle vlastní definice „je možné institut veřejného ochránce práv v právním řádu Slovenské republiky charakterizovat jako kontrolní orgán sui generis ve vztahu k orgánům veřejné správy.Působnost veřejného ochránce práv je konstituovaná na ochranu ...
Veřejný ochránce práv (Slovensko) - Wikipedie
11) § 27a ods. 2 zákona č. 564/2001 Z. z. o verejnom ochrancovi práv v znení neskorších predpisov. 11a) § 6 zákona č. 138/2019 Z. z. 11aa) § 28 ods. 2 a § 39 zákona č. 138/2019 Z. z. 11ab) § 10 zákona č. 138/2019 Z. z. 11ac) Zákon č. 305/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych ...
SOUVISEJÍCÍ KNIHY