Dějiny Finska eBook

Fatimma.cz Dějiny Finska Image

INFORMACE

Trávit čas knihou Dějiny Finska! Na našem webu fatimma.cz najdete knihu Dějiny Finska a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2001

NÁZEV SOUBORU: Dějiny Finska.pdf

VELIKOST SOUBORU: 7,73 MB

ISBN: 8071064068

POPIS
Dějiny Finska jsou v této knize pojednávány v mezinárodních souvislostech, což znamená nejen to, že jsou prakticky neoddělitelné od dějin Švédska, s nímž tato země sdílela společné osudy po většinu času své existence ( publikaci je tedy rovněž možno považovat za příspěvek k dějinám Švédska a vůbec celé Skandinávie), ale též souvislost finských dějin s historií Ruska, Estonska, dále Kuronska a Livonska ( tj. dnešního Lotyšska), Polska a severního Německa. Finský region je sledován od nejstaršího osídlení, od příchodu protofinských a laponských etnik přes christianizaci oblasti a její příklon ke Skandinávii, tedy k západoevropskému kulturnímu okruhu, až po plné začlenění Finského vévodství do Švédského království. Podrobně se autoři zabývají 19. stoletím, tedy dobou, kdy sice existuje tzv. finská autonomie, ale v rámci Ruského impéria. Pro českého čtenáře mohou být obzvláště poutavé závěrečné kapitoly věnované finskému boji za nezávislost a posléze za její uhájení, neboť zde jsou dějiny Finska v mnohém obdobné dějinám Českých zemí 20. století.
STÁHNOUT ČÍST
Dějiny Finska - NLN, s.r.o. - Nakladatelství lidové ...
Dějiny Finska sledují region od nejstaršího osídlení, až po plné začlenění Finského vévodství do Švédského království. Podrobně se autoři zabývají 19. stoletím, kdy sice existuje finská autonomie, ale v rámci Ruského impéria. Závěrečné kapitoly jsou věnované finskému boji za nezávislost a posléze za její ...
Dějiny Finska - bazar | Databáze knih
Dějiny Finska jsou v této knize pojednávány v mezinárodníchsouvislostech, což znamená nejen to, že jsou prakticky neoddělitelné od dějin Švédska, s nímž tato země sdílela společné osudy povětšinu času své existence ( publikaci je tedy rovněž možno považovat za příspěvek k dějinám Švédska a vůbec celé Skandinávie),ale též souvislost finských dějin s ...
SOUVISEJÍCÍ KNIHY