Štatistická ročenka Slovenskej republiky 2016/Statistical Yearbook of the Slovak Republic 2016 eBook

Fatimma.cz Štatistická ročenka Slovenskej republiky 2016/Statistical Yearbook of the Slovak Republic 2016 Image

INFORMACE

Trávit čas knihou Štatistická ročenka Slovenskej republiky 2016/Statistical Yearbook of the Slovak Republic 2016! Na našem webu fatimma.cz najdete knihu Štatistická ročenka Slovenskej republiky 2016/Statistical Yearbook of the Slovak Republic 2016 a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2016

NÁZEV SOUBORU: Štatistická ročenka Slovenskej republiky 2016/Statistical Yearbook of the Slovak Republic 2016.pdf

VELIKOST SOUBORU: 5,45 MB

ISBN: 9788022415415

POPIS
Publikácia ponúka bohatý zdroj súhrnných a dôveryhodných informácií zo všetkých oblastí národného hospodárstva SR, ako aj medzinárodné porovnanie vybraných štatistických ukazovateľov v krajinách Európskej únie. Štatistické informácie sú členené do 31 kapitol podľa tematických okruhov. Neoddeliteľnou súčasťou každej kapitoly sú metodické vysvetlivky, definície ukazovateľov a zdroje údajov. Tabuľkové prehľady prezentujú časové rady väčšinou za päťročné obdobie 2011 – 2015. Vybrané číselné údaje sú prezentované v grafoch a mapách.V tomto vydaní bola rozšírená kapitola Národné účty o tabuľky celkovej zamestnanosti podľa ekonomických činností, indexov účtov výrobkov a služieb, konečnej spotreby domácností, konečnej spotreby verejnej správy a deficitu a dlhu verejnej správy.V zahraničnom obchode sme nahradili tabuľky dovozu a vývozu vybraných komodít podľa najvýznamnejších partnerov tabuľkami o vývoze a dovoze podľa položiek harmonizovaného systému. Doplnená o nové ukazovatele z oblasti zdravia a kriminality bola aj kapitola Rodová rovnosť. Štatistické údaje o bytovej výstavbe sme presunuli z kapitoly Dlhodobý majetok do kapitoly stavebníctva. Do kapitoly Zdravie bolo zaradené nové členenie zdravotníckych pracovníkov. Tabuľky z kapitoly Telesná výchova a šport boli presunuté do kapitoly Školstvo. Štandardnou súčasťou ročenky je CD-ROM.Na príprave ročenky sa podieľal kolektív zamestnancov Štatistického úradu Slovenskej republiky, ministerstiev a ďalších inštitúcií, ktoré ju obohatili svojimi zdrojovými údajmi.Obsah: 672 strán + 16 strán obrazová príloha
STÁHNOUT ČÍST
Štatistická ročenka Slovenskej republiky 2016/Statistical ...
Štatistická ročenka Slovenskej republiky 2019 +CD / Statistical Yearbook of the Slovak Republic 2019 Cena: 1507 Kč Štatistická ročenka Slovenskej republiky 2016
Štatistická ročenka regiónov Slovenskej republiky ...
Štatistická ročenka Slovenskej republiky 2016 + CD. Statistical Yearbook of the Slovak Republic 2016 + CD . Autor:- Vydavateľstvo: VEDA vydavatelstvo 2015 EAN: 9788022415415 Publikácia ponúka bohatý zdroj súhrnných a dôveryhodných informácií zo všetkých oblastí národného hospodárstva SR, ako aj medzinárodné porovnanie vybraných štatistických ukazovateľov v krajinách ...
SOUVISEJÍCÍ KNIHY