Účtovníctvo podnikateľov I eBook

Fatimma.cz Účtovníctvo podnikateľov I Image

INFORMACE

Účtovníctvo podnikateľov I je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor none. Přečtěte si s námi knihu Účtovníctvo podnikateľov I na fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2014

NÁZEV SOUBORU: Účtovníctvo podnikateľov I.pdf

VELIKOST SOUBORU: 8,47 MB

ISBN: 9788055409931

POPIS
Účtovníctvo podnikateľov I je prvou časťou vysokoškolskej učebnice venovanej podvojnému účtovníctvu podnikateľských subjektov v tej podobe, ktorú mu dáva aktuálna právna úprava účtovníctva v Slovenskej republike, ale aj teória účtovníctva, ktorá sa postupným vývojom tejto oblasti vedy a hospodárskej praxe vyprofilovala.Obsah učebnice je členený do dvoch hlavných častí:Časť 1 vysvetľuje základy účtovníctva, jeho teoreticko-metodologický základ s dôrazom na podvojné účtovníctvo podnikateľov a jeho právnu úpravu v SR. Časť II má praktický charakter. prináša prehľad účtovania najfrekventovanejších účtovných prípadov v účtovníctve podnikateľov zostavený v štruktúre podľa jednotlivých účtovných tried rámcovej účtovej osnovy pre podnikateľov. Učebnica je prvou časťou účtovníctva venovanou podvojnému účtovníctvu podnikateľských subjektov v SR. Obsahovo zodpovedá učebným osnovám predmetu účtovníctvo A a účtovníctvo B v študijnom odbore ekonomika a manažment podniku bakalárskeho štúdia. Vzhľadom na svoje zameranie je však určená nielen študentom v uvedenom a ďalších ekonomických študijných odboroch, ale aj širšej verejnosti zaoberajúcej sa problematikou účtovníctva.
STÁHNOUT ČÍST
Podvojné účtovníctvo pre podnikateľov - Rudolf Šlosár,Anna ...
ZÁKAZNÍCKA LINKA +421 903 770 687 Sme Vám k dispozícii: Po - Pi od 9.00 do 20.00 hod So - Ne od 10.00 do 16.00 hod
Účtovníctvo podnikateľov I Podvojné účtovníctvo (Viera ...
POHODA je pre jednoduché i podvojné účtovníctvo. Vaši účtovníci sa s programom rýchlo naučia a budú spokojní. Ponúkame riešenia pre podnikateľov a firmy, ktoré vedú podvojné účtovníctvo i daňovú evidenciu. Podnikateľom, ktorí majú externých účtovníkov, poskytneme taktiež riešenie. Stačí si len vybrať.
SOUVISEJÍCÍ KNIHY