BOZP online PROFI (internetový portál) eBook

Fatimma.cz BOZP online PROFI (internetový portál) Image

INFORMACE

BOZP online PROFI (internetový portál) je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor none. Přečtěte si s námi knihu BOZP online PROFI (internetový portál) na fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2012

NÁZEV SOUBORU: BOZP online PROFI (internetový portál).pdf

VELIKOST SOUBORU: 5,83 MB

ISBN: 0

POPIS
Ide o jedinečnú databázu odborných riešení a článkov z oblasti bezpečnosti práce a požiarnej ochrany, ktoré nájdete rýchlo pomocou aktívneho vyhľadávania. Pri ich zrode stál tím fundovaných odborníkov, ktorí častokrát stoja pri legislatívnom zrode týchto informácií. Ide o viac ako 1500 odborných garantovaných i archívnych textov.Vyhľadávač Vám výsledky roztriedi podľa:•typu dokumentu,•tematickej oblasti,•právneho predpisu, ktorý oblasť upravuje,•aktuálnosti ...VýhodyS BOZP PROFI získate:1.orientáciu vo všetkých dôležitých informáciách z oblasti BOZP a požiarnej ochrany, 2.viac ako 1500 odborných textov a článkov z tejto oblasti,3.15 - 20 nových garantovaných článkov každý mesiac,4.garanciu aktuálnosti a správnosti článkov (platené sú označené),5.články od renomovaného kolektívu autorov,6.žiadna reklama,7.rozsiahly archív článkov,8.možnosť využívať bezplatný odpovedný servis,9.aktuálne úplné znenia právnych predpisov, kompletná legislatíva na jednom mieste, prehľad zmien v legislatíve pre rok 2011 a pripravíte sa tak na zmeny v roku 2012. ObsahSelektuje špecificky problematiku BOZP, kde nájdete najmä:•koncepciu politiky BOZP, •školenia o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci,•legislatívu v oblasti BOZP (na zaistenie BOZP) s komentárom,•povinnosti zamestnávateľa pri bezprostrednom a vážnom ohrození života alebo zdravia, •podnikovú politiku BOZP a program jej realizácie,•hodnotenie rizík na pracovisku a bezpečnostné opatrenia,•manažérstvo BOZP,•dokumentáciu BOZP,•kontrolu v oblasti BOZP.Obsahuje: •zbierku otázok zákazníkov a odpovede renomovaných odborníkov, •najnovšie informácie o pripravovaných aj schválených zmenách v zákone o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a zákone o inšpekcii práce.
STÁHNOUT ČÍST
ISTP.sk | Internetový sprievodca trhom práce
Kdo musí řešit BOZP? V souvislosti s BOZP se také nabízí otázka, kdo všechno musí řešit BOZP. Mnozí lídři firem jsou toho názoru, že povinnosti zajišťovat BOZP se vztahuje jen na zaměstnavatele a zaměstnance, ale povinnost zajišťovat BOZP mají i fyzické osoby provozující výdělečnou činnost (tedy OSVČ), dále také fyzické osoby, které samy pracují (jako je ...
ISTP.sk | Internetový sprievodca trhom práce
Voľné pracovné miesta, poradenstvo pri voľbe povolania, opisy zamestnaní slovenského trhu práce, mzdy na Slovensku, aktuálne spravodajstvo.
SOUVISEJÍCÍ KNIHY