Základy rýsování pro ZŠ - Pracovní listy eBook

Fatimma.cz Základy rýsování pro ZŠ - Pracovní listy Image

INFORMACE

Trávit čas knihou Základy rýsování pro ZŠ - Pracovní listy! Na našem webu fatimma.cz najdete knihu Základy rýsování pro ZŠ - Pracovní listy a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2012

NÁZEV SOUBORU: Základy rýsování pro ZŠ - Pracovní listy.pdf

VELIKOST SOUBORU: 1,62 MB

ISBN: 8086960145

POPIS
Pracovní listy pro výuku alternativního tematického celku Základy rýsování jsou určeny zejména pro výuku v závěrečných ročnících základní školy. Jejich obsahové zaměření odpovídá učebním osnovám. Předkládané úlohy mají rozdílnou náročnost a umožňují učiteli:- zvolit vhodnou obtížnost úlohy, a tím diferencovat zadání podle schopností jednotlivých žáků,- zkrátit čas potřebný pro zadávání úlohy,- usnadnit žákům umístění řešených úloh na ploše pracovního listu,- zvýšit přehlednost řešení, a tím zkrátit čas potřebný pro opravu a hodnocení prací žáků.Více než 50 pracovních listů je rozděleno do těchto kapitol: 1. Druhy čar a jejich použití2. Písmo pro technické výkresy3. Kreslení náčrtů4. Geometrické konstrukce5. Pravoúhlé promítání na několik průměten6. Doplňování průmětů těles7. Kótování8. Pravoúhlé průměty geometrických těles a jejich sítě9. Složená tělesa10. Kreslení a kótování strojních součástí11. Kótování ve stavebnictví12. Kreslení v dřevozpracujícím průmyslu13. Zajímavé úlohy
STÁHNOUT ČÍST
Základy rýsování pro ZŠ - prac. listy | Učebnice Vaníček
Pracovní listy pro výuku alternativního tematického celku Základy rýsování jsou určeny zejména pro výuku v závěrečných ročnících základní školy. Jejich obsahové zaměření odpovídá učebním osnovám.
Technika - Scientia
Pracovní listy pro výuku alternativního tematického celku Základy rýsování jsou určeny zejména pro výuku v závěrečných ročnících základní školy. Jejich obsahové zaměření odpovídá učebním osnovám.
SOUVISEJÍCÍ KNIHY