Ruky milosrdenstva eBook

Fatimma.cz Ruky milosrdenstva Image

INFORMACE

Ruky milosrdenstva je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor none. Přečtěte si s námi knihu Ruky milosrdenstva na fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2019

NÁZEV SOUBORU: Ruky milosrdenstva.pdf

VELIKOST SOUBORU: 6,79 MB

ISBN: 9788082111296

POPIS
Najdôležitejšou úlohou nášho života je, aby naše slová neostali prázdne, ale dali život skutkom. Len tak dosiahneme blaženosť a naplnenie počas našej pozemskej existencie.Katolícka Tradícia ustálila zoznam skutkov telesného milosrdenstva, ktoré sa zhodujú so skutkami v scéne posledného súdu v Matúšovom evanjeliu. Z nich sa odvodzujú skutky duchovného milosrdenstva:napomínať hriešnikov,poúčať nevedomých,dobre radiť pochybujúcim,tešiť zarmútených,trpezlivo znášať krivdu,odpúšťať ubližujúcim,modliť sa za živých a mŕtvych.Skutky telesného i duchovného milosrdenstva rovnako vystihujú podstatu ľudskej chudoby. V zložitej situácii našej spoločnosti sa často stáva, že nadmernému materiálnemu bohatstvu a chváleniu sa majetkom paradoxne zodpovedá absencia zmyslu života, vnútorné prázdno, nedostatok nádeje, potreba útechy, hrozivá morálna a duchovná dezorientácia a nakoniec nervové zrútenie a depresia.Jubileum milosrdenstva, pri príležitosti ktorého vyšla táto knižka, malo za cieľ objaviť silných a odvážnych sprostredkovateľov milosrdenstva. Dnešný svet potrebuje ich pomoc všade tam, kde sa struny ľudstva už viac nedokážu naladiť na melódiu radosti evanjelia.Knižka Ruky milosrdenstva predstavuje jednotlivé skutky duchovného milosrdenstva videné z hľadiska rôznych povolaní v Cirkvi, a nielen duchovných. Ukazuje hĺbku, účinnosť a potrebu skutkov milosrdenstva. Slovo v nej hraničí so skutkom, lebo v jej textoch zažijeme milosrdnú ruku Boha, ktorý sa o nás mnohorako stará.
STÁHNOUT ČÍST
Ruky milosrdenstva > kniha | PreSkoly.sk
„Zvelebujem Ťa, Stvoriteľ a Pán, ukrytý v Najsvätejšej sviatosti. Zvelebujem Ťa za všetky diela Tvojich rúk, v ktorých nachádzam toľko múdrosti, dobrotivosti a milosrdenstva. Ó, Pane, rozsial si po zemi toľko krásy a ona mi hovorí o Tvojej kráse, aj keď je iba slabým odrazom Teba, nepochopiteľná Krása.
Ruky milosrdenstva - Nakupujem+
Ruky milosrdenstva (recenzia) Každý katolík, dokonca aj ten nepraktizujúci, vie o existencii siedmych hlavných hriechov či desiatich Božích prikázaní. Inak povedané: ľudia vedia o "zákazoch a príkazoch" platných v rámci Katolíckej cirkvi. Ak by ste sa však opýtali neveriacich, zistili by ste, že len málokto z nich v dnešnej dobe vníma katolícku vieru cez skutky…
SOUVISEJÍCÍ KNIHY