Agentúrne zamestnávanie eBook

Fatimma.cz Agentúrne zamestnávanie Image

INFORMACE

Agentúrne zamestnávanie je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Martin Bulla. Přečtěte si s námi knihu Agentúrne zamestnávanie na fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2015

NÁZEV SOUBORU: Agentúrne zamestnávanie.pdf

VELIKOST SOUBORU: 6,51 MB

ISBN: 9788081682889

POPIS
Agentúrne zamestnávanie ako globálny fenomén trhu práce sa udomácnilo aj na Slovensku. Prax však poukazuje na mnohé problémy, s ktorými sa agentúry dočasného zamestnávania a užívatelia stretávajú. Ucelený pohľad na túto oblasť v právnom poriadku SR prináša publikácia „Agentúrne zamestnávanie“, ktorá je dielom kolektívu autorov – odborníkov na pracovné právo.V trinástich kapitolách autori postupne rozoberajú problematiku agentúrneho zamestnávania v zmysle zákona o službách zamestnanosti a Zákonníka práce, popisujú podmienky vyplývajúce z príslušných pracovnoprávnych predpisov, identifikujú jednotlivé subjekty pri dočasnom pridelení a vzťahy medzi nimi. Zároveň sa venujú otázkam BOZP a kontrolnej činnosti v oblasti agentúrneho zamestnávania a vzťahu k systému sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia. V záujme lepšieho pochopenia a orientácie čitateľa v problematike sú k jednotlivým témam uvedené praktické príklady a vzory dokumentov. Výklad k národnej právnej úprave je doplnený o medzinárodnoprávny pohľad s priamou väzbou na relevantnú európsku judikatúru.Publikácia zohľadňuje všetky relevantné zmeny pracovnoprávnej úpravy vrátane poslednej „veľkej“ novely Zákonníka práce s účinnosťou od 1. marca 2015 a na slovenskom trhu odborných publikácií z oblasti pracovného práva nemá alternatívu. Je určená predovšetkým predstaviteľom odbornej praxe, právnikom, personalistom zaoberajúcim sa problematikou agentúrneho zamestnávania, resp. širokej verejnosti so záujmom o pracovné právo.
STÁHNOUT ČÍST
Pre agentúrne zamestnávanie platia prísnejšie podmienky ...
Agentúra dočasného zamestnávania - (ďalej len „ADZ") - § 29 zákona č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o službách zamestnanosti") - je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá zamestnáva občana v pracovnom pomere (ďalej len „dočasný agentúrny zamestnanec") na ...
Agentúrne zamestnávanie | Synergie
Knihy Populárně naučná pro dospělé Kariéra Management, řízení, personalistika Agentúrne zamestnávanie Agentúrne zamestnávanie Jozef Toman , Marek Švec , Simona Schuszteková , Andrea Olšovská , Martin Bulla
SOUVISEJÍCÍ KNIHY