Elektronický podpis, certifikácia a ochrana osobných údajov eBook

Fatimma.cz Elektronický podpis, certifikácia a ochrana osobných údajov Image

INFORMACE

Elektronický podpis, certifikácia a ochrana osobných údajov je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor none. Přečtěte si s námi knihu Elektronický podpis, certifikácia a ochrana osobných údajov na fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2009

NÁZEV SOUBORU: Elektronický podpis, certifikácia a ochrana osobných údajov.pdf

VELIKOST SOUBORU: 8,47 MB

ISBN: 9788080578060

POPIS
Po novelizácii zákona č. 215/2002 Z.z. o elektronickom podpise vykonanej zákonom č. 214/2008 Z.z. Národný bezpečnostný úrad spracoval nové vykonávacie vyhlášky k zákonu, ktoré podrobne upravujú vzťahy, práva a povinnosti fyzických a právnických osôb pri používaní elektronického podpisu a certifikácii, ako aj ochranu a hodnovernosť elektronických dokumentov podpísaných elektronickým podpisom. S danou problematikou úzko súvisí ochrana osobných údajov, preto sme do tejto príručky zaradili aj úplné znenie zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov.
STÁHNOUT ČÍST
Ochrana osobných údajov - www.union.sk
Ochrana osobných údajov - Základné informácie. Informácie a oznámenia vyplývajúce z Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie")
PDF Ochrana osobných údajov - 365.bank
Ochrana osobných údajov - Základné informácie. Informácie a oznámenia vyplývajúce z Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie")
SOUVISEJÍCÍ KNIHY