Finanční management eBook

Fatimma.cz Finanční management Image

INFORMACE

Finanční management je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Irena Jindřichovská. Přečtěte si s námi knihu Finanční management na fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2013

NÁZEV SOUBORU: Finanční management.pdf

VELIKOST SOUBORU: 10,21 MB

ISBN: 9788074000522

POPIS
Kniha pojednává o financování podniků a jeho zákonitostech. Po úvodních kapitolách, které stanovují rámec a základní principy finanční teorie, se kniha zaměřuje na ziskovost podniku, jeho finanční strukturu a oceňování a hlavní faktory, které je spoluurčují. Výklad postupuje od oceňování investičních záměrů a projektů přes způsob dlouhodobého financování podniku a kapitálovou strukturu ke krátkodobému financování. Speciálním tématem jsou fúze a akvizice podniků doplněné o metody oceňování při fúzích pomocí diskontovaných cash flow. Knihu uzavírá finanční analýza podniku, která zkoumá vlivy na ziskovost a z finančního hlediska. Teoretické základy a znalost jejich použití v praxi usnadňují rozhodování o financování rozmanitých aktivit podniku. Vysvětlení teoretických principů a metod je v každé kapitole doprovázeno praktickými aplikacemi – příklady a případovými studiemi, které umožní čtenáři lépe porozumět diskutovaným problémům. Řešení příkladů je zařazeno v závěru knihy. Součástí publikace je také stručný slovníček použitých odborných pojmů. Kniha je určena odborníkům z praxe – podnikatelům a finančním manažerům, kterým umožní lépe porozumět zákonitostem financování podniku, investování a rozhodování o finančních operacích. Je ale také vhodným studijním textem pro studenty vysokých škol, především pro kurzy podnikových financí a finančního managementu.
STÁHNOUT ČÍST
MBA online: Ekonomika a finanční management | ESBM.cz
Krátkodobý finanční management finanční plán rozpočet finanční analýza SWOT analýza příspěvková organizace Short-term financial management financial plan budget financial analysis SWOT analysis contributory organization
MBA online: Ekonomika a finanční management | ESBM.cz
Finanční management. FP-fmP Ak. rok: 2020/2021. Předmět je zaměřen na tři tematické oblasti: • rozhodování o alokaci finančních zdrojů na základě ekonomických kritérií ...
SOUVISEJÍCÍ KNIHY