Finanční management eBook

Fatimma.cz Finanční management Image

INFORMACE

Trávit čas knihou Finanční management! Na našem webu fatimma.cz najdete knihu Finanční management a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2013

NÁZEV SOUBORU: Finanční management.pdf

VELIKOST SOUBORU: 1,38 MB

ISBN: 9788074000522

POPIS
Kniha pojednává o financování podniků a jeho zákonitostech. Po úvodních kapitolách, které stanovují rámec a základní principy finanční teorie, se kniha zaměřuje na ziskovost podniku, jeho finanční strukturu a oceňování a hlavní faktory, které je spoluurčují. Výklad postupuje od oceňování investičních záměrů a projektů přes způsob dlouhodobého financování podniku a kapitálovou strukturu ke krátkodobému financování. Speciálním tématem jsou fúze a akvizice podniků doplněné o metody oceňování při fúzích pomocí diskontovaných cash flow. Knihu uzavírá finanční analýza podniku, která zkoumá vlivy na ziskovost a z finančního hlediska. Teoretické základy a znalost jejich použití v praxi usnadňují rozhodování o financování rozmanitých aktivit podniku. Vysvětlení teoretických principů a metod je v každé kapitole doprovázeno praktickými aplikacemi – příklady a případovými studiemi, které umožní čtenáři lépe porozumět diskutovaným problémům. Řešení příkladů je zařazeno v závěru knihy. Součástí publikace je také stručný slovníček použitých odborných pojmů. Kniha je určena odborníkům z praxe – podnikatelům a finančním manažerům, kterým umožní lépe porozumět zákonitostem financování podniku, investování a rozhodování o finančních operacích. Je ale také vhodným studijním textem pro studenty vysokých škol, především pro kurzy podnikových financí a finančního managementu.
STÁHNOUT ČÍST
Krátkodobý finanční management v podniku - Bc. Igor Zelina
Finanční management, finanční řízení - kurzy, školení, semináře. Solvency II: Executive Summary Advanced Risk Management, s.r.o. • Praha 5 • otvírá se podle zájmu 11 979 Kč Finanční analýza interaktivně, včetně praktických příkladů a komplexní studie ...
Finanční management - Růčková Petra | Knihy Grada
Finanční služby (akademický program) Ekonomika a management; Hospodářská politika a správa obor Finance a investiční management; Finance (akademický program)
SOUVISEJÍCÍ KNIHY