Financování českých politických stran eBook

Fatimma.cz Financování českých politických stran Image

INFORMACE

Financování českých politických stran je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Vít Šimral. Přečtěte si s námi knihu Financování českých politických stran na fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2016

NÁZEV SOUBORU: Financování českých politických stran.pdf

VELIKOST SOUBORU: 7,51 MB

ISBN: 9788073254100

POPIS
Málokdo pochybuje, že peníze hrají ve veřejném prostoru důležitou roli. Peníze v politice jsou koneckonců tématem laických i akademických diskuzí od počátku lidské civilizace – Hérodotos dává k dobru klep, že „otec demokracie“ Kleisthenés uplatil Pýthiji Delfskou, aby favorizovala jeho stranu v zápase o athénskou vládu, a v době Ciceronově nabobtnalo úplatkářství a prodej služeb v politice ve „Věčném městě“ do obludných rozměrů. Pro Machiavelliho byla politika zcela samozřejmě propojena s penězi a využívání financí pro dosažení veřejných pozic bylo před fyzickým násilím tou chytřejší variantou mocenského střetu. S masovou demokratizací a nástupem vlády reprezentativní parlamentní demokracie v Evropě 19. století se historické propojení peněz a politiky nezhroutilo, peníze se naopak staly jedním z klíčových faktorů determinujících procesy systému reprezentativní demokracie, masových voleb a stranického života; paradoxně ovšem také jedním z faktorů, o němž byli laici i odborníci nejméně informováni. Ani dnes stále nevíme mnoho o tom, kudy v politice peníze proudí a jaký na ni mají vliv. Tato kniha popisuje financování politických stran v Československu a České republice mezi lety 1990 a 2015. Přestože se primárně zaměřuje na český případ, jsou v ní reflektována i data z jiných evropských a neevropských zemí, stejně jako teorie a metodologie akademických prací, které se Česku nevěnovaly. Uvádí také přehled o výzkumu politického financování a nabízí jednoduchý model pro analýzu dat z účetních knih politických stran a pro kategorizaci stran na základě jejich rozpočtových charakteristik.
STÁHNOUT ČÍST
Diskuse: Trikolóra navrhla úplný zákaz financování ...
V členských základnách českých politických stran je v průměru 35 % žen. Ve vedení českých politických stran činí průměrné zastoupení žen 21 %. Zdroj dat: Fórum 50 %4 Zdroj dat: Fórum 50 %5 4 Data k podílu žen včlenské základně k e dni1. 5. 2015, data k podílu žen ve vedení strany k 1. 5. 2017
Česko má zprůhlednit financování stran, říká Rada Evropy ...
Hodnocena je průhledost příjmů politických stran podle této metodiky, připomínkované samotnými stranami.Hodnocení výdajů a kampaní připravuje Transparency International.. Děkujeme Michalu Bláhovi (hlidacstatu.cz) za spolupráci na zpracování dat z transparentních účtů a společnosti CRIF - Czech Credit Bureau za přístup k aplikaci CRIBIS pro dohledávání ...
SOUVISEJÍCÍ KNIHY