Čítanka 7 Příručka učitele eBook

Fatimma.cz Čítanka 7 Příručka učitele Image

INFORMACE

Čítanka 7 Příručka učitele je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Karel Šebesta. Přečtěte si s námi knihu Čítanka 7 Příručka učitele na fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: none

NÁZEV SOUBORU: Čítanka 7 Příručka učitele.pdf

VELIKOST SOUBORU: 5,88 MB

ISBN: 9788074893445

POPIS
Příručka učitele doplňuje ucelenou sadu materiálů literární výchovy jako složky předmětu český jazyk a literatura pro 7. třídy ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií. Příručka nabízí náměty pro práci s učebnicí, komentáře k úkolům a jejich možná řešení, náměty k motivaci, hrám a další rozšiřující aktivity. Je to pomocník učitele na nelehké cestě k budování čtenářské gramotnosti žáků.Proč pracovat s příručkou učitele?* Poskytuje odbornou a metodickou oporu při práci s učebnicí.* Definuje očekávané výstupy a kompetence k učivu daného ročníku.* Nabízí inspiraci, jak motivovat žáky k zájmu o danou problematiku.* Uvádí řešení otázek a úkolů v učebnici.
STÁHNOUT ČÍST
Čítanka 7 pro ZŠ a víceletá gymnázia - Učebnice ...
Příručka pro učitele obsahuje kromě metodických návodů a doporučení k čítankám a pracovním sešitům velmi užitečný pomocný aparát (slovníček literárních pojmů, slovníček autorů, seznam doporučené odborné literatury, rejstřík ilustrátorů, učební plán a učební osnovy apod.).
Čítanka 7 - nová generace - Příručka učitele | Fraus ...
Příručka pro učitele. Koncepce čítanky, přír učky pr o učitele a pracovního sešitu.a. t. č. a. í. k. 5. n. Čítanka 7 a oba další doprovodné materiály jsou pokračováním ...
SOUVISEJÍCÍ KNIHY